Most Liked Videos
Kaka
by October 3, 2017
Kadha: "ADEI HAJAN" (Em Gái Mưa) Racuak: Mr. Siro. Sap Cam: JaHaon. Radaoh: Thảo Sakaya & JaHaon. Video & SubCam: Ikan. ___ Lirik: Hajan laik juk abih tasik Dalam hatai padruai Aia mata di cambuai...
Most Liked Videos
Kaka
by October 3, 2017
Kadha: "ADEI HAJAN" (Em Gái Mưa) Racuak: Mr. Siro. Sap Cam: JaHaon. Radaoh: Thảo Sakaya & JaHaon. Video & SubCam: Ikan. ___ Lirik: Hajan laik juk abih tasik Dalam hatai padruai Aia mata di cambuai...
Most Liked Videos
Kaka
by October 3, 2017
Kadha: "ADEI HAJAN" (Em Gái Mưa) Racuak: Mr. Siro. Sap Cam: JaHaon. Radaoh: Thảo Sakaya & JaHaon. Video & SubCam: Ikan. ___ Lirik: Hajan laik juk abih tasik Dalam hatai padruai Aia mata di cambuai...
Most Liked Videos
Kaka
by October 3, 2017
Kadha: "ADEI HAJAN" (Em Gái Mưa) Racuak: Mr. Siro. Sap Cam: JaHaon. Radaoh: Thảo Sakaya & JaHaon. Video & SubCam: Ikan. ___ Lirik: Hajan laik juk abih tasik Dalam hatai padruai Aia mata di cambuai...
  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Ikan di Ram
by August 25, 2021
26 Views
(Lời Người Ra Đi | Chăm Version) Karaoke: https://youtu.be/9nLBe20mAHo Cuak | Sáng tác: Trần Hoàn - Hoàng Thi Thơ Panuec Cam 1: Gru Châu Văn Kên Panuec Cam 2: IDR Adaoh: Thảo Sakaya B-Z: Ikan ___ Lirik: (dalam widio) P.Cam 1 - Phling - P.Cam 2 ___ Để tra từ vựng, các bạn vào https://nguoicham.com/cdict, hoặc tải app Cdict từ App Store, Google Play về sử dụng trên thiết bị của mình. For vocabulary, please visit https://nguoicham.com/cdict or download CDICT app from App Store or Google Play for your devices. ___ Work for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support.
kevin cham
by January 26, 2021
224 Views
Share your videos with friends, family, and the world
Kaka
by January 22, 2021
187 Views
Bài viết: Phóng sự Thanh Hải www.nguoicham.com Nguoi Cham Media Rất mong các bạn ủng hộ bấm vào nút đỏ "SUBSCRIBE" để đón xem video mới nhé.
Kaka
by January 22, 2021
156 Views
Bài viết Thanh Nga (phóng viên đài tiếng nói Việt Nam) www.nguoicham.com Nguoi Cham Media Rất mong các bạn ủng hộ bấm vào nút đỏ "SUBSCRIBE" để đón xem video mới nhé.
Kaka
by December 30, 2020
91 Views
Share your videos with friends, family, and the world
Kaka
by December 30, 2020
73 Views
《Yesterday Once More》《昨日重現》發行1973年5月,作曲詞:(Richard Carpenter)演唱者:(木匠兄妹合唱團) .....有人曾經說 "相當好聽的歌曲,隨着年代的久遠,更讓人体會出歌詞的內容,一切都會離你而去,一個人一輩子離不開你的就是你腦海中的記憶,因此更加珍惜你記憶中每一個...
Kaka
by December 25, 2020
67 Views
Giáo Viên: Lâm Quốc Thanh Livestream: OngKinh Sabay www.nguoicham.com Nguoi Cham Media Rất mong các bạn ủng hộ bấm vào nút đỏ "SUBSCRIBE" để đón xem video mới nhé.