Ikan di Ram
by April 5, 2019
27 Views
Ngap habar pataow jalan nao ka urang dalam 3 sap? How to show the way to somewhere in 3 languages? Làm sao để chỉ đường đi bằng 3 thứ ngôn ngữ? Widio ngap buei klao main. Tadhuw ayuh ka anâk Cam hu sa thun haniim phuel. ____ Acktor: Inra Jaka Ikan Di Ram Dave Paulson Kamera: Inra Jaya Labik | Location: Inra Champa Homestay ___ If you want to have an experience in a quiet countryside, a Cham-style Homestay, please visit Inra Champa Homestay! Nếu bạn muốn có một trải nghiệm ở một vùng quê yên tĩnh, một Homestay đậm chất Chăm thì hãy ghé Inra Champa Homestay nhé! Follow this link: https://www.facebook.com/inrahomestay ___ Để tra từ vựng tiếng Chăm, vô: https://nguoicham.com/cdict For Cham vocabularies, please visit: https://nguoicham.com/cdict ___ Brei ka ralo urang gait buei thau hai mayah yut takrâ widio ni. Please share this if you love the content in the video, get funny. Chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng có niềm vui như bạn nhé! ___ ___ ___ MediaSapCam works for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support. Facebook: https://www.facebook.com/MediaSapCam
kevin cham
by March 25, 2019
35 Views
[Phóng sự nên xem]️ ߘ°ߘ°ߘ "S¡ۣi chỉ đủ màu" ️ߑ "Sɡۣi chỉ màu bay đi" !!??? Palei Caklaing (Mỹ Nghiệp), làng nghề dệt truyền thống của người Chăm, với tuổi đời thuộc vào hạng cổ xưa nhất Đông Nam Á....