Kaka
by On November 10, 2012
6,923 views

NGUOICHAM Apps:

   

Cham Dictionary Apps:

   

Các bạn click vào để tải xuống.

---------------------------------

Đánh tiếng Cham Online 

Convert tiếng Cham Online 

Giới thiệu font Bingu di Tanran

--------------------------------

 

 

 

, and  reacted this
Tawziew
.akhăr parik
Tawziew
.bảng tiếng Cămlatin (03) krưn-bưn'cảm- nhận :
Tawziew
.krưn-abưn (Căm latin):mưnôk ;03 ; Cảm-nhận : •ghoul ita ôh mưda chhai riya akal nănlac ' •min caka hu gloung glouw sanưng ''' bac djăm-dji "•birôk kal ôh kura : wăr drei calah-tanih •pjiêh di grơup uray djăm-daraik mjiêt harei hadei " -*-Ariya- Dji in dra_tawziew " -*-tuơk nưh -*-
Tawziew
.bổ sung cho câu 01(krưn-ab ưn )mưnôk:04
Haniim Phuel
đây là một Font Cham chuẩn, nếu ai nhuần nhuyễn Akhar thrah đối với người đó rất đơn giản, tùy Acar không giỏi cho lắm nhưng cũg rất ủng hổ Font Chăm này, cũng xin cảm ơn người đăng Font Chăm này lên
Like (3)
Loading...
3
, and  reacted this
Tawziew
.akhăr parik
Tawziew
.bảng tiếng Cămlatin (03) krưn-bưn'cảm- nhận :
Tawziew
.krưn-abưn (Căm latin):mưnôk ;03 ; Cảm-nhận : •ghoul ita ôh mưda chhai riya akal nănlac ' •min caka hu gloung glouw sanưng ''' bac djăm-dji "•birôk kal ôh kura : wăr drei calah-tanih •pjiêh di grơup uray djăm-daraik mjiêt harei hadei " -*-Ariya- Dji ...View More
Tawziew
.bổ sung cho câu 01(krưn-ab ưn )mưnôk:04
Haniim Phuel
đây là một Font Cham chuẩn, nếu ai nhuần nhuyễn Akhar thrah đối với người đó rất đơn giản, tùy Acar không giỏi cho lắm nhưng cũg rất ủng hổ Font Chăm này, cũng xin cảm ơn người đăng Font Chăm này lên