By: On November 10, 2012
NGUOICHAM Apps:     Cham Dictionary Apps:     Các bạn click vào để tải xuống. Download Font Cham Convert Akhar Cham software  ChamThrah.ttf EFEOPanrang.ttf EFEOParik.ttf EFEOUdong.ttf Bingu_di_tanran --------------------------------- * Đánh tiếng Cham Online  * Convert tiếng Cham Online  * Giới thiệu font Bingu di Tanran -------------------------------- download "XalihAkharCam.msi"  rồi cài vào máy để đánh chuyển AT sang latin hoặc ngược lại. Dowload Bộ gõ Chamk...
6.2k+ views 3 likes