kevin cham
Be the first person to like this.
bbt@nguoicham
Like (1)
Loading...
1
kevin cham
Champa bị vua Minh Mạng tiêu diệt và đồng hóa như thế nào?
Be the first person to like this.
kevin cham
Champa đòi quyền dân tộc bản địa
Like (1)
Loading...
1
kevin cham
shared a few photos
"Cờ Bản Địa Champa Tung Bay Trên Vòm Trời Nước Mỹ" Written by BBT Champaka nguồn: Champaka.info USA Friday, 28 July 2017 (hình 1: cờ bản địa Champa ) Hiệu kỳ bản địa Champa Ngày 15-7-2017 đánh ...View More
Like (1)
Loading...
1
kevin cham
10 years Anniversary Champa USA
Like (2)
Loading...
2
kevin cham
Hiêu kỳ bản địa Champa Ngày 15-7-2-2017 đánh dấu ngày kỷ niệm 10 năm đấu tranh đòi quyền dân tộc Chăm bản đia do Hội Đồng Phát Triển Champa tổ chức tại San Jose (California). Buổi lễ này có đầy đủ cá...View More
Like (2)
Loading...
2
kevin cham
prancham
Be the first person to like this.
Load More