Most Liked Videos
Kaka
by October 3, 2017
Kadha: "ADEI HAJAN" (Em Gái Mưa) Racuak: Mr. Siro. Sap Cam: JaHaon. Radaoh: Thảo Sakaya & JaHaon. Video & SubCam: Ikan. ___ Lirik: Hajan laik juk abih tasik Dalam hatai padruai Aia mata di cambuai...
Latest Videos
kevin cham
by September 19, 2020
9 Views
Video Software we use: https://amzn.to/2KpdCQF Ad-free videos. You can support us by purchasing something through our Amazon-Url, thanks :) Cham is the language of the Cham people of Southeast Asia, and formerly the language of the kingdom of Champa in central Vietnam.A member of the Malayo-Polynesian branch of the Austronesian family, it is spoken by 204,000 people in Cambodia and 79,000 people in Vietnam.There are also small populations of speakers in Thailand and Malaysia.Other Chamic languages are spoken in Cambodia and/or Vietnam , on Hainan and in Aceh, North Sumatra . This channel is dedicated to make Wikipedia, one of the biggest knowledge databases in the world available to people with limited vision. Article available under a Creative Commons license Image source in video
kevin cham
by August 26, 2020
30 Views
Chăm Pa là một quốc gia cổ từng tồn tại độc lập liên tục qua các thời kỳ từ năm 192 đến năm 1832. Cương vực của Chăm Pa lúc mở rộng nhất trải dài từ dãy núi Hoành Sơn, Quảng Bình ở phía Bắc cho đến Bình Thuận ở phía nam và từ biển Đông cho đến tận miền núi phía tây của nước Lào ngày nay
mydung
by July 21, 2020
55 Views
THÁP BÁNH ÍT - VŨ ĐIỆU THẦN LINH Công trình kiến trúc cổ Việt Nam duy nhất lọt vào cuốn sách "1001 công trình kiến trúc phải đến trong cuộc đời". (Video: Truyền hình nhân dân)