Most Liked Videos
Kaka
by October 3, 2017
Kadha: "ADEI HAJAN" (Em Gái Mưa) Racuak: Mr. Siro. Sap Cam: JaHaon. Radaoh: Thảo Sakaya & JaHaon. Video & SubCam: Ikan. ___ Lirik: Hajan laik juk abih tasik Dalam hatai padruai Aia mata di cambuai...
Most Liked Videos
Kaka
by October 3, 2017
Kadha: "ADEI HAJAN" (Em Gái Mưa) Racuak: Mr. Siro. Sap Cam: JaHaon. Radaoh: Thảo Sakaya & JaHaon. Video & SubCam: Ikan. ___ Lirik: Hajan laik juk abih tasik Dalam hatai padruai Aia mata di cambuai...
Most Liked Videos
Kaka
by October 3, 2017
Kadha: "ADEI HAJAN" (Em Gái Mưa) Racuak: Mr. Siro. Sap Cam: JaHaon. Radaoh: Thảo Sakaya & JaHaon. Video & SubCam: Ikan. ___ Lirik: Hajan laik juk abih tasik Dalam hatai padruai Aia mata di cambuai...
Most Liked Videos
Kaka
by October 3, 2017
Kadha: "ADEI HAJAN" (Em Gái Mưa) Racuak: Mr. Siro. Sap Cam: JaHaon. Radaoh: Thảo Sakaya & JaHaon. Video & SubCam: Ikan. ___ Lirik: Hajan laik juk abih tasik Dalam hatai padruai Aia mata di cambuai...
  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Latest Videos
Ikan di Ram
by August 25, 2021
38 Views
(Lời Người Ra Đi | Chăm Version) Karaoke: https://youtu.be/9nLBe20mAHo Cuak | Sáng tác: Trần Hoàn - Hoàng Thi Thơ Panuec Cam 1: Gru Châu Văn Kên Panuec Cam 2: IDR Adaoh: Thảo Sakaya B-Z: Ikan ___ Lirik: (dalam widio) P.Cam 1 - Phling - P.Cam 2 ___ Để tra từ vựng, các bạn vào https://nguoicham.com/cdict, hoặc tải app Cdict từ App Store, Google Play về sử dụng trên thiết bị của mình. For vocabulary, please visit https://nguoicham.com/cdict or download CDICT app from App Store or Google Play for your devices. ___ Work for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support.
kevin cham
by January 26, 2021
235 Views
Share your videos with friends, family, and the world
Kaka
by January 22, 2021
192 Views
Bài viết: Phóng sự Thanh Hải www.nguoicham.com Nguoi Cham Media Rất mong các bạn ủng hộ bấm vào nút đỏ "SUBSCRIBE" để đón xem video mới nhé.
Kaka
by January 22, 2021
159 Views
Bài viết Thanh Nga (phóng viên đài tiếng nói Việt Nam) www.nguoicham.com Nguoi Cham Media Rất mong các bạn ủng hộ bấm vào nút đỏ "SUBSCRIBE" để đón xem video mới nhé.