kevin cham
by March 25, 2019
45 Views
[Phóng sự nên xem]️ ߘ°ߘ°ߘ "S¡ۣi chỉ đủ màu" ️ߑ "Sɡۣi chỉ màu bay đi" !!??? Palei Caklaing (Mỹ Nghiệp), làng nghề dệt truyền thống của người Chăm, với tuổi đời thuộc vào hạng cổ xưa nhất Đông Nam Á....