Most Liked Videos
Kaka
by October 3, 2017
Kadha: "ADEI HAJAN" (Em Gái Mưa) Racuak: Mr. Siro. Sap Cam: JaHaon. Radaoh: Thảo Sakaya & JaHaon. Video & SubCam: Ikan. ___ Lirik: Hajan laik juk abih tasik Dalam hatai padruai Aia mata di cambuai...
vudp
by August 15, 2017
145 Views
5.00
1 Review
<p>CÔ GÁI CHĂM VÀ CÂY ĐÀN VIOLIN .<br /> <br /> Tchamanda cô gái Chăm hiện đang sống bên Đức Quốc từ nhỏ cô bé có niềm đam mê âm nhạc và chơi thông thạo hai nhạc cụ Piano và Violin . Mùa hè năm nay được Mẹ Van...</p>
prancham
by August 16, 2017
134 Views
5.00
1 Review
<p>4-2014: Champa-Tiểu Thuyết Lịch Sử-" Câu Chuyện Của Kathay." Tác giả: Chei Hon, người dân tộc Chăm. Phần mở đầu:<br /> Chămpa hay Chiêm Thành là một vương quốc cổ ở miền trung Việt Nam. Chămpa<br /> gồm 4 tiểu vương quốc, theo thứ tự từ bắc xuống nam là: Amaravati, Vijaya, Kauthara<br /> và Panduranga. Indrapura (đô thị sấm sét) là một đô thị thuộc xứ Amaravati, đây cũng<br /> là kinh đô Chămpa từ năm 875 đến năm 982. Ở nơi đây từng tồn tại phật viện Đồng<br /> Dương lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ.<br /> Năm 982, Indrapura bị tàn phá, người Chăm phải dời đô về phía nam. Kinh đô mới có<br /> tên là Vijaya, thuộc địa khu cùng tên Vijaya. Khathay là nhân vật sống trong thời kỳ<br /> loạn lạc này.<br /> Về cuộc chiến tranh giữa Chămpa và Đại Cồ Việt năm 982. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư<br /> có chép lại như sau:<br /> "Vua thân đi đánh Chiêm Thành, thắng được. Trước đó vua sai Từ Mục, Ngô Tử<br /> Canh sang sứ Chiêm Thành, bị người Chiêm bắt giữ. Vua giận, sai đóng chiến thuyền<br /> sửa binh khí, tự làm tướng đi đánh, chém Bê Mi Thuế tại trận. Chiêm Thành thua to.<br /> Bắt sống được quân sĩ của chúng nhiều vô kể, cùng là kỹ nữ trong cung trăm người và<br /> một nhà sư người Thiên Trúc, lấy các đồ quý đem về, thu được vàng bạc của báu kể<br /> hàng vạn, san phẳng thành trì, phá hủy tông miếu, vừa một năm thì trở về kinh sư".......</p>
Ikan di Ram
by December 20, 2017
111 Views
5.00
1 Review
- Lagu: Canâm Takai Urang Dahluw (Dấu Chân Xưa) - [Racuak]: Panran Adaoh urang Cam Châu Đốc (dân ca Chăm Nam bộ VN) - Radaoh: Putra Campa & Hasanah - Widio & SubCam: Ikan@MSC. ___ Lirik: dalam widio. ___ Work for save the Cham language and make it great again. Please follow us via: ► YouTube: https://goo.gl/uAcDKV ► Facebook: https://goo.gl/yPYyEM ► Website: http://MediaSapCam.nguoicham.com ___ Thanks for your support.