Most Liked Videos
Ikan di Ram
by September 28, 2017
Ca lẻ Ikan và 11 năm đi rong. Ngồi máy nhiều quá nên lâu lâu xuất chiêu tự biên tự diễn tự thu tự đủ thứ. Cũng may chưa tự tử. Kadha Harei Pataom Mbaok baruw haluh sap di Ikan Studio Pro Vitamin A+ 😘😘😘 ___ https://youtu.be/o6g1lmgBliQ ___ Kadha: Harei Pataom Mbaok | Ngày Sum Vầy | The Day We Gather Together. RaCuak: Chế Linh. Radaoh: Ikan. ___ Lirik: Thun balan adei saai drei maong akaok Urakni, adei saai drei mâng gaok Mbaok taom mbaok.. panuec ndom ngap habar si abih Urakni, tangin pan tangin.. Buei cheh buei. Manâng gep.. daok di ngaok glai ram cek Manâng gep.. daok di mblang bhum kraong banân (1) Maong wek jalan nao taom min atah Min o atah.. khaol drei jang sa amaik pajieng! Pa-pa kalan bimong? (2) Drei thei? Nâh thei? Yah rai brai.. Ngap rabuk caik mâk di hatai khaol drei Ngap rabuk caik mâk di hatai khaol drei. Malam hajan.. jalan nao, drei daok atah Langik glaong.. aia harei jang ka o hadah Jalan o atah.. Mboh atah kayua hatai o khing. Hatai sa hatai.. juai wer danaok bhum drei! [Phling...] Manâng gep.. daok di ngaok glai ram cek Manâng gep.. daok di mblang bhum kraong banân Maong wek jalan nao taom min atah Min o atah.. khaol drei jang sa amaik pajieng! Pa-pa kalan bimong? Drei thei? Nâh thei? Yah rai brai.. Ngap rabuk caik mâk di hatai khaol drei Ngap rabuk caik mâk di hatai khaol drei. Malam hajan.. jalan nao, drei daok atah Langik glaong.. aia harei jang ka o hadah Jalan o atah.. Mboh atah kayua hatai o khing. Hatai sa hatai.. juai wer danaok bhum drei Hatai sa hatai. Juai wer danaok bhum drei! ___ Chú thích: (1) Banân = ven; vùng ven, rừng ven biển. (2) Pa = hapak = pak halei = đâu, ở đâu?
Kaka
by October 3, 2017
Kadha: "ADEI HAJAN" (Em Gái Mưa) Racuak: Mr. Siro. Sap Cam: JaHaon. Radaoh: Thảo Sakaya & JaHaon. Video & SubCam: Ikan. ___ Lirik: Hajan laik juk abih tasik Dalam hatai padruai Aia mata di cambuai...
vudp
by August 15, 2017
125 Views
5.00
1 Review
<p>CÔ GÁI CHĂM VÀ CÂY ĐÀN VIOLIN .<br /> <br /> Tchamanda cô gái Chăm hiện đang sống bên Đức Quốc từ nhỏ cô bé có niềm đam mê âm nhạc và chơi thông thạo hai nhạc cụ Piano và Violin . Mùa hè năm nay được Mẹ Van...</p>
prancham
by August 16, 2017
109 Views
5.00
1 Review
<p>4-2014: Champa-Tiểu Thuyết Lịch Sử-" Câu Chuyện Của Kathay." Tác giả: Chei Hon, người dân tộc Chăm. Phần mở đầu:<br /> Chămpa hay Chiêm Thành là một vương quốc cổ ở miền trung Việt Nam. Chămpa<br /> gồm 4 tiểu vương quốc, theo thứ tự từ bắc xuống nam là: Amaravati, Vijaya, Kauthara<br /> và Panduranga. Indrapura (đô thị sấm sét) là một đô thị thuộc xứ Amaravati, đây cũng<br /> là kinh đô Chămpa từ năm 875 đến năm 982. Ở nơi đây từng tồn tại phật viện Đồng<br /> Dương lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ.<br /> Năm 982, Indrapura bị tàn phá, người Chăm phải dời đô về phía nam. Kinh đô mới có<br /> tên là Vijaya, thuộc địa khu cùng tên Vijaya. Khathay là nhân vật sống trong thời kỳ<br /> loạn lạc này.<br /> Về cuộc chiến tranh giữa Chămpa và Đại Cồ Việt năm 982. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư<br /> có chép lại như sau:<br /> "Vua thân đi đánh Chiêm Thành, thắng được. Trước đó vua sai Từ Mục, Ngô Tử<br /> Canh sang sứ Chiêm Thành, bị người Chiêm bắt giữ. Vua giận, sai đóng chiến thuyền<br /> sửa binh khí, tự làm tướng đi đánh, chém Bê Mi Thuế tại trận. Chiêm Thành thua to.<br /> Bắt sống được quân sĩ của chúng nhiều vô kể, cùng là kỹ nữ trong cung trăm người và<br /> một nhà sư người Thiên Trúc, lấy các đồ quý đem về, thu được vàng bạc của báu kể<br /> hàng vạn, san phẳng thành trì, phá hủy tông miếu, vừa một năm thì trở về kinh sư".......</p>
Ikan di Ram
by September 28, 2017
466 Views
5.00
1 Review
Ca lẻ Ikan và 11 năm đi rong. Ngồi máy nhiều quá nên lâu lâu xuất chiêu tự biên tự diễn tự thu tự đủ thứ. Cũng may chưa tự tử. Kadha Harei Pataom Mbaok baruw haluh sap di Ikan Studio Pro Vitamin A+ 😘😘😘 ___ https://youtu.be/o6g1lmgBliQ ___ Kadha: Harei Pataom Mbaok | Ngày Sum Vầy | The Day We Gather Together. RaCuak: Chế Linh. Radaoh: Ikan. ___ Lirik: Thun balan adei saai drei maong akaok Urakni, adei saai drei mâng gaok Mbaok taom mbaok.. panuec ndom ngap habar si abih Urakni, tangin pan tangin.. Buei cheh buei. Manâng gep.. daok di ngaok glai ram cek Manâng gep.. daok di mblang bhum kraong banân (1) Maong wek jalan nao taom min atah Min o atah.. khaol drei jang sa amaik pajieng! Pa-pa kalan bimong? (2) Drei thei? Nâh thei? Yah rai brai.. Ngap rabuk caik mâk di hatai khaol drei Ngap rabuk caik mâk di hatai khaol drei. Malam hajan.. jalan nao, drei daok atah Langik glaong.. aia harei jang ka o hadah Jalan o atah.. Mboh atah kayua hatai o khing. Hatai sa hatai.. juai wer danaok bhum drei! [Phling...] Manâng gep.. daok di ngaok glai ram cek Manâng gep.. daok di mblang bhum kraong banân Maong wek jalan nao taom min atah Min o atah.. khaol drei jang sa amaik pajieng! Pa-pa kalan bimong? Drei thei? Nâh thei? Yah rai brai.. Ngap rabuk caik mâk di hatai khaol drei Ngap rabuk caik mâk di hatai khaol drei. Malam hajan.. jalan nao, drei daok atah Langik glaong.. aia harei jang ka o hadah Jalan o atah.. Mboh atah kayua hatai o khing. Hatai sa hatai.. juai wer danaok bhum drei Hatai sa hatai. Juai wer danaok bhum drei! ___ Chú thích: (1) Banân = ven; vùng ven, rừng ven biển. (2) Pa = hapak = pak halei = đâu, ở đâu?
Ikan di Ram
by December 20, 2017
99 Views
5.00
1 Review
- Lagu: Canâm Takai Urang Dahluw (Dấu Chân Xưa) - [Racuak]: Panran Adaoh urang Cam Châu Đốc (dân ca Chăm Nam bộ VN) - Radaoh: Putra Campa & Hasanah - Widio & SubCam: Ikan@MSC. ___ Lirik: dalam widio. ___ Work for save the Cham language and make it great again. Please follow us via: ► YouTube: https://goo.gl/uAcDKV ► Facebook: https://goo.gl/yPYyEM ► Website: http://MediaSapCam.nguoicham.com ___ Thanks for your support.