Most Liked Videos
Ikan di Ram
by September 28, 2017
Ca lẻ Ikan và 11 năm đi rong. Ngồi máy nhiều quá nên lâu lâu xuất chiêu tự biên tự diễn tự thu tự đủ thứ. Cũng may chưa tự tử. Kadha Harei Pataom Mbaok baruw haluh sap di Ikan Studio Pro Vitamin A+ 😘😘😘 ___ https://youtu.be/o6g1lmgBliQ ___ Kadha: Harei Pataom Mbaok | Ngày Sum Vầy | The Day We Gather Together. RaCuak: Chế Linh. Radaoh: Ikan. ___ Lirik: Thun balan adei saai drei maong akaok Urakni, adei saai drei mâng gaok Mbaok taom mbaok.. panuec ndom ngap habar si abih Urakni, tangin pan tangin.. Buei cheh buei. Manâng gep.. daok di ngaok glai ram cek Manâng gep.. daok di mblang bhum kraong banân (1) Maong wek jalan nao taom min atah Min o atah.. khaol drei jang sa amaik pajieng! Pa-pa kalan bimong? (2) Drei thei? Nâh thei? Yah rai brai.. Ngap rabuk caik mâk di hatai khaol drei Ngap rabuk caik mâk di hatai khaol drei. Malam hajan.. jalan nao, drei daok atah Langik glaong.. aia harei jang ka o hadah Jalan o atah.. Mboh atah kayua hatai o khing. Hatai sa hatai.. juai wer danaok bhum drei! [Phling...] Manâng gep.. daok di ngaok glai ram cek Manâng gep.. daok di mblang bhum kraong banân Maong wek jalan nao taom min atah Min o atah.. khaol drei jang sa amaik pajieng! Pa-pa kalan bimong? Drei thei? Nâh thei? Yah rai brai.. Ngap rabuk caik mâk di hatai khaol drei Ngap rabuk caik mâk di hatai khaol drei. Malam hajan.. jalan nao, drei daok atah Langik glaong.. aia harei jang ka o hadah Jalan o atah.. Mboh atah kayua hatai o khing. Hatai sa hatai.. juai wer danaok bhum drei Hatai sa hatai. Juai wer danaok bhum drei! ___ Chú thích: (1) Banân = ven; vùng ven, rừng ven biển. (2) Pa = hapak = pak halei = đâu, ở đâu?
Kaka
by February 26, 2019
244 Views
Vĩnh biệt cei Po Dharma! Cei phó Giáo sư-TS Po Dharma (Quảng Đại Đủ) đã từ trần lúc 3 giờ sáng ngày: 22-2-2019 giờ Paris, tại Pháp. Hưởng thọ: ( 1945 - 2019 ). Cei Po Dharma là một anh hùng dân tộc Champa thời đại, là một nhà nghiên cứu lỗi lạc về lịch sử, ngôn ngữ, văn hoá Champa, là người con ưu tú của dân tộc, cei đã cống hiến cả cuộc đời cho dân tộc. Cei đã để lại cho dân tộc Champa bao nhiêu sử sách, văn hoá, ngôn ngữ...và cháu thừa biết là công trình đồ sộ cho dân tộc Champa mà cei đang thực hiện vẫn đang còn ngỗn ngang. Dân tộc Champa này vốn kém may mắn, nhưng lại bất hạnh hơn khi cei ra đi quá sớm. Sự ra đi của cei là mất mát rất lớn đối với cộng đồng Cham nói riêng và dân tộc Champa nói chung. Cei đã dành một đời để cống hiến và đấu tranh không mệt mỏi cho dân tộc Champa, và nay cũng là lúc cei yên nghĩ giấc nghìn thu ở nơi chín suối và cầu mong linh hồn cei sớm siêu thoát và lên cõi vĩnh hằng. Vĩnh biệt cei Po Dharma, một đứa con anh hùng dân tộc Champa mà rất nhiều người yêu thương và mến mộ. Lần nữa xin thành thật chia buồn cùng tang quyến và gia đình cei Po Dharma. R.I.P cei Po Dharma. 1. Tiểu sử cei Po Dharma: https://vi.wikipedia.org/wiki/Po_Dharma 2. Những bài viết của cei Po Dharma https://www.nguoicham.com/document/category/10/ Nguồn video: Lưu Quang Sáng.
Ikan di Ram
by September 28, 2017
484 Views
5.00
1 Review
Ca lẻ Ikan và 11 năm đi rong. Ngồi máy nhiều quá nên lâu lâu xuất chiêu tự biên tự diễn tự thu tự đủ thứ. Cũng may chưa tự tử. Kadha Harei Pataom Mbaok baruw haluh sap di Ikan Studio Pro Vitamin A+ 😘😘😘 ___ https://youtu.be/o6g1lmgBliQ ___ Kadha: Harei Pataom Mbaok | Ngày Sum Vầy | The Day We Gather Together. RaCuak: Chế Linh. Radaoh: Ikan. ___ Lirik: Thun balan adei saai drei maong akaok Urakni, adei saai drei mâng gaok Mbaok taom mbaok.. panuec ndom ngap habar si abih Urakni, tangin pan tangin.. Buei cheh buei. Manâng gep.. daok di ngaok glai ram cek Manâng gep.. daok di mblang bhum kraong banân (1) Maong wek jalan nao taom min atah Min o atah.. khaol drei jang sa amaik pajieng! Pa-pa kalan bimong? (2) Drei thei? Nâh thei? Yah rai brai.. Ngap rabuk caik mâk di hatai khaol drei Ngap rabuk caik mâk di hatai khaol drei. Malam hajan.. jalan nao, drei daok atah Langik glaong.. aia harei jang ka o hadah Jalan o atah.. Mboh atah kayua hatai o khing. Hatai sa hatai.. juai wer danaok bhum drei! [Phling...] Manâng gep.. daok di ngaok glai ram cek Manâng gep.. daok di mblang bhum kraong banân Maong wek jalan nao taom min atah Min o atah.. khaol drei jang sa amaik pajieng! Pa-pa kalan bimong? Drei thei? Nâh thei? Yah rai brai.. Ngap rabuk caik mâk di hatai khaol drei Ngap rabuk caik mâk di hatai khaol drei. Malam hajan.. jalan nao, drei daok atah Langik glaong.. aia harei jang ka o hadah Jalan o atah.. Mboh atah kayua hatai o khing. Hatai sa hatai.. juai wer danaok bhum drei Hatai sa hatai. Juai wer danaok bhum drei! ___ Chú thích: (1) Banân = ven; vùng ven, rừng ven biển. (2) Pa = hapak = pak halei = đâu, ở đâu?