Most Liked Videos
Ikan di Ram
by August 25, 2018
Akaok Mati | The Beginning | Thuyết minh và phụ đề Chăm ngữ Angan phim: Bahubali – Akaok Mati. Thun tabiak: 2015. Wak anakhan: Vijayendra Prasad, S.S. Rajamouli. Direktor: S.S. Rajamouli. Aktor: Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty. Nagar, sap: Kaling (India, Hindi). SapCam & SubCam: Ikan Sap Puec: Jahaon Điệp. Encode & Upload: Sri Jayahajan. Download: https://goo.gl/rF457B ___ Siwudu – Siwa, sa urang lakei praong tagok di sa palei kathaot dalam tasraok atah di madir raya Mahismathi. Nyu kheng saong hu sunit hareh yau hu yaom Yang Siwa ganreh brei. Praong tagok saong hatai kagiat, nyu daong paklah hu Po Bia Dewaséna, nan urang amaik manâk Siwudu min nyu oh thau. Galac wek nao tel di kal atah-atah mâng akaok phun mati pak Kaling (India). Nagar Mahismathi daok iman, buel bhap hadiép dalam haniim phuel min sa harei jieng karah karac kayua hatai janâk mabai di raja, urang putra Bhalladeva saong Po Amâ nyu ngap kabaot padeng kalin mablah mâk singmanga saong ganreng raja Mahismathi. Maharaja Bahubali dan Po Bia Dewasena si jieng habar wek? Hagait yau? Siwudu – Siwa si ngap hagait? Bahubali! Tadhau ka dom yut aiek phim hu buei-baiy. ___ ___ ___ Pahadar: 1. Có thể các bạn sẽ thắc mắc với đại từ nhân xưng “kau” trong các đoạn đối thoại mà người nhỏ tuổi hơn lại sử dụng trong phim này. Thực ra, “kau” không phải chỉ mang nghĩa “tao” mà còn mang nghĩa “ta” và được sử dụng bởi người thuộc tầng lớp quyền quý nói với cấp dưới hoặc với thường dân. Khi đó “hâ” sẽ mang nghĩa là “ngươi”, “chúng bây”, “các người”… 2. “Dahlak”, “halak”, “halin”, “hulin”, “halun” và “hulun” nghĩa là “tôi” trong “tôi tớ” được sử dụng bởi những người phụ thuộc, thuộc hạ và thường dân khi nói với tầng lớp cao hơn hoặc thể hiện sự khiêm tốn của mình. 3. “Klaong” nghĩa là “con”, “thần”, “tiện dân”, được sử dụng bởi mọi tầng lớp khi nói chuyện với Hoàng thượng, hoàng hậu, vương gia, thái thượng hoàng, thái hậu, các quan lại triều đình… và “klaong” cũng được sử dụng bởi tất cả mọi người không phân biệt tầng lớp quyền quý hay nô lệ khi thỉnh cầu với Thánh thần. 4. “Kami” = chúng tôi. Khi được sử dụng bởi đức vua thì “kami” sẽ mang nghĩa là “trẫm”. 5. “Ita” = chúng ta. _____ Ngoài ra, trong phim này, người dịch đã tạm dịch một số từ vựng như “Hoàng Thái Hậu” = “Po Bia Amaik”, “Thái Thượng Hoàng” = “Maharaja Amâ”. MediaSapCam rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý chân thành của các bạn. Xin hãy để lại comment ngay dưới trang này nhé! Dhar phuel ralo lo. Ranam. – MediaSapCam –
Ikan di Ram
by September 10, 2018
Dulikal Sa Jalan Cuak & Adaoh: Ikan di Ram Wideo & CamSub: Ikan@MSC Aktor: Long-legs. ___ Download: https://goo.gl/tjq6xt ___ Lirik: Dulikal lac kami peng Sa urang manuh-manâng, mata hadah batuk.. mai raweng palei dahlak, caik wek ka urang sa tiak oh mada si wer. Bia harei di tapién kraong aia Urang lakei dam gala, gala dep yam tuei.. Blaoh sa harei tanrak nyaik adar, jalan peng hu sap adar-dar mayut-mayau. Yau di ngaok lapang Angin hamiét nao saong taganum. Yau mrai nduec tuei jarum. Nâm-krung ayut gheh biak, anit ranam. Blaoh sa harei hala jruh taom bel Urang kamei jang gilac wek bhum kamei Jalan halei rambung throh bangu War ni, ru adaoh kadha paralao. [Phling..] Yau di ngaok lapang, Sa yau katrau pah siap mayut mayau. Yau riyak saong tapién taom thun luic balan ang hamiét taom gep. Blaoh sa harei hala jruh taom bel Urang kamei jang gilac wek bhum kamei Jalan halei rambung throh bangu War ni, ru adaoh kadha paralao.. (di Amarawati 2008) ___ Từ vựng | Vocabularies dulikal (dalukal): chuyện xưa; cổ tích | old story; fairy tale manuh-manâng: nết na | conduct; virtuous batuk (patuk): sao | star tiak: cảm tình | feeling oh mada: ko bao giờ | never gala: khờ | fool tanrak: sáng chói | bright adar: nhẹ | slight, low adar-dar: nhẹ nhàng | lightly mayut-mayau: tình ái, tình yêu | love. lapang: bầu trời | sky taganum: mây | cloud jarum: cây kim | needle Nâm-krung: kỷ niệm | memories bel: mùa | season gilac (galac): trở lại | turn back throh (thraoh): trổ bông | blossom ru: hát ru | lullaby paralao: đưa tiễn | farewell ___ (để tra thêm từ vựng trong lirik, các bạn vào app Cdict trên điện thoại hoặc tại website: http://nguoicham.com/cdict) (for more vocabularies, please search in Cdict app on your mobile device or visit: http://nguoicham.com/cdict/) ___ ___ Heartily: We have used some scenes from the other videos, if you are the owner so please let us know by leaving a comment below. All the jobs we have been working is just for save the Cham language which is on the way leading to death, it's so happy that you allow us to face this video on YouTube. Thanks a lot. ___ MediaSapCam works for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support.
Ikan di Ram
by January 6, 2020
31 Views
5.00
1 Review
(Producer: TOEI Co. - Japan) “Asura” Manâk tabiak mai mâng di kal huru-hara, dalah apuei ghueh di ala takai yam. Tawak di takik akhar tapuk ngap ka dunya jieng janâk lahik abih phuel dhar hatai tian saong glaow sanâng. Jalan halei pieh mâk wek galac halei lac hatai nan? Jalan halei pieh bijieng sa urang manuis siam? Maca hu jieng lei? “Asura”! ___ FilemCam - Pre-MediaSapCam (2012 Re-up) ___ Work for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support.
kevin cham
by September 14, 2019
45 Views
Dom kadha Paran Adaoh tapa sap adaoh Po Dharma (sap Malay) saong gru Quạ. Widio ni ngap harung hadar sa thun lahik Po Dharma. Tadhau ka adei saai peng phling cheh buei. Ranam. ___ Work for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support.
Ikan di Ram
by May 28, 2019
45 Views
Panuec Sinya | Lời Hẹn Ước Phling: Indonesia Panuec Cam: Ysa Radaoh: Ysa Widio: Dalim naiKacua (2010) Sub-fixed: MSC ___ Lirik (dalam widio) ___ Từ vựng | Vocabularies: akhir: kết thúc | the end harei akhir: ngày cuối đời, ngày tận thế | the end of world. sinya /si-ɲa:/ (từ vựng Indo-Malay = janji): hẹn ước | promise. kahria: tính, tính toán | calculate palak tangin: lòng bàn tay | palm (hands). sram (srem, threm): luyện, tập | practise. rél = yap: mọi, mỗi | every. rél harei = yap harei: mọi ngày | everyday. mayai = ndom, biai: nói, bàn chuyện | to speak, talk, discuss umur = thun, ray: tuổi, đời | year, age. sa umur = một đời | a lifetime. ___ Để tra từ vựng, các bạn truy cập vào website https://nguoicham.com/cdict hoặc tải app Cdict (từ điển Chăm) trên App Store hoặc Google Play về để sử dụng trên thiết bị di động của mình. Các bạn vào App Store hoặc Google Play và tìm kiếm với từ khóa: "inalang", "từ điển Chăm" hoặc "Cham dictionary" thì sẽ ra app các bạn đang cần. For vocabulary, please visit https://nguoicham.com/cdict to search the online dictionary. You can also download the Cdict app (Cham Dictionary app) via the App Store or Google Play for whichever device you use. Search for one of the following key words: "inalang", "Cham dictionary" or "từ điển Chăm" in the App Store or Google Play, and you will find the app you are looking for. ___ Work for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support.
Ikan di Ram
by April 5, 2019
41 Views
Ngap habar pataow jalan nao ka urang dalam 3 sap? How to show the way to somewhere in 3 languages? Làm sao để chỉ đường đi bằng 3 thứ ngôn ngữ? Widio ngap buei klao main. Tadhuw ayuh ka anâk Cam hu sa thun haniim phuel. ____ Acktor: Inra Jaka Ikan Di Ram Dave Paulson Kamera: Inra Jaya Labik | Location: Inra Champa Homestay ___ If you want to have an experience in a quiet countryside, a Cham-style Homestay, please visit Inra Champa Homestay! Nếu bạn muốn có một trải nghiệm ở một vùng quê yên tĩnh, một Homestay đậm chất Chăm thì hãy ghé Inra Champa Homestay nhé! Follow this link: https://www.facebook.com/inrahomestay ___ Để tra từ vựng tiếng Chăm, vô: https://nguoicham.com/cdict For Cham vocabularies, please visit: https://nguoicham.com/cdict ___ Brei ka ralo urang gait buei thau hai mayah yut takrâ widio ni. Please share this if you love the content in the video, get funny. Chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng có niềm vui như bạn nhé! ___ ___ ___ MediaSapCam works for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support. Facebook: https://www.facebook.com/MediaSapCam
Ikan di Ram
by September 10, 2018
107 Views
5.00
2 Reviews
Dulikal Sa Jalan Cuak & Adaoh: Ikan di Ram Wideo & CamSub: Ikan@MSC Aktor: Long-legs. ___ Download: https://goo.gl/tjq6xt ___ Lirik: Dulikal lac kami peng Sa urang manuh-manâng, mata hadah batuk.. mai raweng palei dahlak, caik wek ka urang sa tiak oh mada si wer. Bia harei di tapién kraong aia Urang lakei dam gala, gala dep yam tuei.. Blaoh sa harei tanrak nyaik adar, jalan peng hu sap adar-dar mayut-mayau. Yau di ngaok lapang Angin hamiét nao saong taganum. Yau mrai nduec tuei jarum. Nâm-krung ayut gheh biak, anit ranam. Blaoh sa harei hala jruh taom bel Urang kamei jang gilac wek bhum kamei Jalan halei rambung throh bangu War ni, ru adaoh kadha paralao. [Phling..] Yau di ngaok lapang, Sa yau katrau pah siap mayut mayau. Yau riyak saong tapién taom thun luic balan ang hamiét taom gep. Blaoh sa harei hala jruh taom bel Urang kamei jang gilac wek bhum kamei Jalan halei rambung throh bangu War ni, ru adaoh kadha paralao.. (di Amarawati 2008) ___ Từ vựng | Vocabularies dulikal (dalukal): chuyện xưa; cổ tích | old story; fairy tale manuh-manâng: nết na | conduct; virtuous batuk (patuk): sao | star tiak: cảm tình | feeling oh mada: ko bao giờ | never gala: khờ | fool tanrak: sáng chói | bright adar: nhẹ | slight, low adar-dar: nhẹ nhàng | lightly mayut-mayau: tình ái, tình yêu | love. lapang: bầu trời | sky taganum: mây | cloud jarum: cây kim | needle Nâm-krung: kỷ niệm | memories bel: mùa | season gilac (galac): trở lại | turn back throh (thraoh): trổ bông | blossom ru: hát ru | lullaby paralao: đưa tiễn | farewell ___ (để tra thêm từ vựng trong lirik, các bạn vào app Cdict trên điện thoại hoặc tại website: http://nguoicham.com/cdict) (for more vocabularies, please search in Cdict app on your mobile device or visit: http://nguoicham.com/cdict/) ___ ___ Heartily: We have used some scenes from the other videos, if you are the owner so please let us know by leaving a comment below. All the jobs we have been working is just for save the Cham language which is on the way leading to death, it's so happy that you allow us to face this video on YouTube. Thanks a lot. ___ MediaSapCam works for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support.