Most Liked Videos
Ikan di Ram
by August 25, 2018
Akaok Mati | The Beginning | Thuyết minh và phụ đề Chăm ngữ Angan phim: Bahubali – Akaok Mati. Thun tabiak: 2015. Wak anakhan: Vijayendra Prasad, S.S. Rajamouli. Direktor: S.S. Rajamouli. Aktor: Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty. Nagar, sap: Kaling (India, Hindi). SapCam & SubCam: Ikan Sap Puec: Jahaon Điệp. Encode & Upload: Sri Jayahajan. Download: https://goo.gl/rF457B ___ Siwudu – Siwa, sa urang lakei praong tagok di sa palei kathaot dalam tasraok atah di madir raya Mahismathi. Nyu kheng saong hu sunit hareh yau hu yaom Yang Siwa ganreh brei. Praong tagok saong hatai kagiat, nyu daong paklah hu Po Bia Dewaséna, nan urang amaik manâk Siwudu min nyu oh thau. Galac wek nao tel di kal atah-atah mâng akaok phun mati pak Kaling (India). Nagar Mahismathi daok iman, buel bhap hadiép dalam haniim phuel min sa harei jieng karah karac kayua hatai janâk mabai di raja, urang putra Bhalladeva saong Po Amâ nyu ngap kabaot padeng kalin mablah mâk singmanga saong ganreng raja Mahismathi. Maharaja Bahubali dan Po Bia Dewasena si jieng habar wek? Hagait yau? Siwudu – Siwa si ngap hagait? Bahubali! Tadhau ka dom yut aiek phim hu buei-baiy. ___ ___ ___ Pahadar: 1. Có thể các bạn sẽ thắc mắc với đại từ nhân xưng “kau” trong các đoạn đối thoại mà người nhỏ tuổi hơn lại sử dụng trong phim này. Thực ra, “kau” không phải chỉ mang nghĩa “tao” mà còn mang nghĩa “ta” và được sử dụng bởi người thuộc tầng lớp quyền quý nói với cấp dưới hoặc với thường dân. Khi đó “hâ” sẽ mang nghĩa là “ngươi”, “chúng bây”, “các người”… 2. “Dahlak”, “halak”, “halin”, “hulin”, “halun” và “hulun” nghĩa là “tôi” trong “tôi tớ” được sử dụng bởi những người phụ thuộc, thuộc hạ và thường dân khi nói với tầng lớp cao hơn hoặc thể hiện sự khiêm tốn của mình. 3. “Klaong” nghĩa là “con”, “thần”, “tiện dân”, được sử dụng bởi mọi tầng lớp khi nói chuyện với Hoàng thượng, hoàng hậu, vương gia, thái thượng hoàng, thái hậu, các quan lại triều đình… và “klaong” cũng được sử dụng bởi tất cả mọi người không phân biệt tầng lớp quyền quý hay nô lệ khi thỉnh cầu với Thánh thần. 4. “Kami” = chúng tôi. Khi được sử dụng bởi đức vua thì “kami” sẽ mang nghĩa là “trẫm”. 5. “Ita” = chúng ta. _____ Ngoài ra, trong phim này, người dịch đã tạm dịch một số từ vựng như “Hoàng Thái Hậu” = “Po Bia Amaik”, “Thái Thượng Hoàng” = “Maharaja Amâ”. MediaSapCam rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý chân thành của các bạn. Xin hãy để lại comment ngay dưới trang này nhé! Dhar phuel ralo lo. Ranam. – MediaSapCam –
Ikan di Ram
by September 10, 2018
Dulikal Sa Jalan Cuak & Adaoh: Ikan di Ram Wideo & CamSub: Ikan@MSC Aktor: Long-legs. ___ Download: https://goo.gl/tjq6xt ___ Lirik: Dulikal lac kami peng Sa urang manuh-manâng, mata hadah batuk.. mai raweng palei dahlak, caik wek ka urang sa tiak oh mada si wer. Bia harei di tapién kraong aia Urang lakei dam gala, gala dep yam tuei.. Blaoh sa harei tanrak nyaik adar, jalan peng hu sap adar-dar mayut-mayau. Yau di ngaok lapang Angin hamiét nao saong taganum. Yau mrai nduec tuei jarum. Nâm-krung ayut gheh biak, anit ranam. Blaoh sa harei hala jruh taom bel Urang kamei jang gilac wek bhum kamei Jalan halei rambung throh bangu War ni, ru adaoh kadha paralao. [Phling..] Yau di ngaok lapang, Sa yau katrau pah siap mayut mayau. Yau riyak saong tapién taom thun luic balan ang hamiét taom gep. Blaoh sa harei hala jruh taom bel Urang kamei jang gilac wek bhum kamei Jalan halei rambung throh bangu War ni, ru adaoh kadha paralao.. (di Amarawati 2008) ___ Từ vựng | Vocabularies dulikal (dalukal): chuyện xưa; cổ tích | old story; fairy tale manuh-manâng: nết na | conduct; virtuous batuk (patuk): sao | star tiak: cảm tình | feeling oh mada: ko bao giờ | never gala: khờ | fool tanrak: sáng chói | bright adar: nhẹ | slight, low adar-dar: nhẹ nhàng | lightly mayut-mayau: tình ái, tình yêu | love. lapang: bầu trời | sky taganum: mây | cloud jarum: cây kim | needle Nâm-krung: kỷ niệm | memories bel: mùa | season gilac (galac): trở lại | turn back throh (thraoh): trổ bông | blossom ru: hát ru | lullaby paralao: đưa tiễn | farewell ___ (để tra thêm từ vựng trong lirik, các bạn vào app Cdict trên điện thoại hoặc tại website: http://nguoicham.com/cdict) (for more vocabularies, please search in Cdict app on your mobile device or visit: http://nguoicham.com/cdict/) ___ ___ Heartily: We have used some scenes from the other videos, if you are the owner so please let us know by leaving a comment below. All the jobs we have been working is just for save the Cham language which is on the way leading to death, it's so happy that you allow us to face this video on YouTube. Thanks a lot. ___ MediaSapCam works for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support.
Most Liked Videos
Ikan di Ram
by August 25, 2018
Akaok Mati | The Beginning | Thuyết minh và phụ đề Chăm ngữ Angan phim: Bahubali – Akaok Mati. Thun tabiak: 2015. Wak anakhan: Vijayendra Prasad, S.S. Rajamouli. Direktor: S.S. Rajamouli. Aktor: Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty. Nagar, sap: Kaling (India, Hindi). SapCam & SubCam: Ikan Sap Puec: Jahaon Điệp. Encode & Upload: Sri Jayahajan. Download: https://goo.gl/rF457B ___ Siwudu – Siwa, sa urang lakei praong tagok di sa palei kathaot dalam tasraok atah di madir raya Mahismathi. Nyu kheng saong hu sunit hareh yau hu yaom Yang Siwa ganreh brei. Praong tagok saong hatai kagiat, nyu daong paklah hu Po Bia Dewaséna, nan urang amaik manâk Siwudu min nyu oh thau. Galac wek nao tel di kal atah-atah mâng akaok phun mati pak Kaling (India). Nagar Mahismathi daok iman, buel bhap hadiép dalam haniim phuel min sa harei jieng karah karac kayua hatai janâk mabai di raja, urang putra Bhalladeva saong Po Amâ nyu ngap kabaot padeng kalin mablah mâk singmanga saong ganreng raja Mahismathi. Maharaja Bahubali dan Po Bia Dewasena si jieng habar wek? Hagait yau? Siwudu – Siwa si ngap hagait? Bahubali! Tadhau ka dom yut aiek phim hu buei-baiy. ___ ___ ___ Pahadar: 1. Có thể các bạn sẽ thắc mắc với đại từ nhân xưng “kau” trong các đoạn đối thoại mà người nhỏ tuổi hơn lại sử dụng trong phim này. Thực ra, “kau” không phải chỉ mang nghĩa “tao” mà còn mang nghĩa “ta” và được sử dụng bởi người thuộc tầng lớp quyền quý nói với cấp dưới hoặc với thường dân. Khi đó “hâ” sẽ mang nghĩa là “ngươi”, “chúng bây”, “các người”… 2. “Dahlak”, “halak”, “halin”, “hulin”, “halun” và “hulun” nghĩa là “tôi” trong “tôi tớ” được sử dụng bởi những người phụ thuộc, thuộc hạ và thường dân khi nói với tầng lớp cao hơn hoặc thể hiện sự khiêm tốn của mình. 3. “Klaong” nghĩa là “con”, “thần”, “tiện dân”, được sử dụng bởi mọi tầng lớp khi nói chuyện với Hoàng thượng, hoàng hậu, vương gia, thái thượng hoàng, thái hậu, các quan lại triều đình… và “klaong” cũng được sử dụng bởi tất cả mọi người không phân biệt tầng lớp quyền quý hay nô lệ khi thỉnh cầu với Thánh thần. 4. “Kami” = chúng tôi. Khi được sử dụng bởi đức vua thì “kami” sẽ mang nghĩa là “trẫm”. 5. “Ita” = chúng ta. _____ Ngoài ra, trong phim này, người dịch đã tạm dịch một số từ vựng như “Hoàng Thái Hậu” = “Po Bia Amaik”, “Thái Thượng Hoàng” = “Maharaja Amâ”. MediaSapCam rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý chân thành của các bạn. Xin hãy để lại comment ngay dưới trang này nhé! Dhar phuel ralo lo. Ranam. – MediaSapCam –
Ikan di Ram
by September 10, 2018
Dulikal Sa Jalan Cuak & Adaoh: Ikan di Ram Wideo & CamSub: Ikan@MSC Aktor: Long-legs. ___ Download: https://goo.gl/tjq6xt ___ Lirik: Dulikal lac kami peng Sa urang manuh-manâng, mata hadah batuk.. mai raweng palei dahlak, caik wek ka urang sa tiak oh mada si wer. Bia harei di tapién kraong aia Urang lakei dam gala, gala dep yam tuei.. Blaoh sa harei tanrak nyaik adar, jalan peng hu sap adar-dar mayut-mayau. Yau di ngaok lapang Angin hamiét nao saong taganum. Yau mrai nduec tuei jarum. Nâm-krung ayut gheh biak, anit ranam. Blaoh sa harei hala jruh taom bel Urang kamei jang gilac wek bhum kamei Jalan halei rambung throh bangu War ni, ru adaoh kadha paralao. [Phling..] Yau di ngaok lapang, Sa yau katrau pah siap mayut mayau. Yau riyak saong tapién taom thun luic balan ang hamiét taom gep. Blaoh sa harei hala jruh taom bel Urang kamei jang gilac wek bhum kamei Jalan halei rambung throh bangu War ni, ru adaoh kadha paralao.. (di Amarawati 2008) ___ Từ vựng | Vocabularies dulikal (dalukal): chuyện xưa; cổ tích | old story; fairy tale manuh-manâng: nết na | conduct; virtuous batuk (patuk): sao | star tiak: cảm tình | feeling oh mada: ko bao giờ | never gala: khờ | fool tanrak: sáng chói | bright adar: nhẹ | slight, low adar-dar: nhẹ nhàng | lightly mayut-mayau: tình ái, tình yêu | love. lapang: bầu trời | sky taganum: mây | cloud jarum: cây kim | needle Nâm-krung: kỷ niệm | memories bel: mùa | season gilac (galac): trở lại | turn back throh (thraoh): trổ bông | blossom ru: hát ru | lullaby paralao: đưa tiễn | farewell ___ (để tra thêm từ vựng trong lirik, các bạn vào app Cdict trên điện thoại hoặc tại website: http://nguoicham.com/cdict) (for more vocabularies, please search in Cdict app on your mobile device or visit: http://nguoicham.com/cdict/) ___ ___ Heartily: We have used some scenes from the other videos, if you are the owner so please let us know by leaving a comment below. All the jobs we have been working is just for save the Cham language which is on the way leading to death, it's so happy that you allow us to face this video on YouTube. Thanks a lot. ___ MediaSapCam works for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support.
Most Liked Videos
Ikan di Ram
by August 25, 2018
Akaok Mati | The Beginning | Thuyết minh và phụ đề Chăm ngữ Angan phim: Bahubali – Akaok Mati. Thun tabiak: 2015. Wak anakhan: Vijayendra Prasad, S.S. Rajamouli. Direktor: S.S. Rajamouli. Aktor: Prabhas, Rana Daggubati, Anushka Shetty. Nagar, sap: Kaling (India, Hindi). SapCam & SubCam: Ikan Sap Puec: Jahaon Điệp. Encode & Upload: Sri Jayahajan. Download: https://goo.gl/rF457B ___ Siwudu – Siwa, sa urang lakei praong tagok di sa palei kathaot dalam tasraok atah di madir raya Mahismathi. Nyu kheng saong hu sunit hareh yau hu yaom Yang Siwa ganreh brei. Praong tagok saong hatai kagiat, nyu daong paklah hu Po Bia Dewaséna, nan urang amaik manâk Siwudu min nyu oh thau. Galac wek nao tel di kal atah-atah mâng akaok phun mati pak Kaling (India). Nagar Mahismathi daok iman, buel bhap hadiép dalam haniim phuel min sa harei jieng karah karac kayua hatai janâk mabai di raja, urang putra Bhalladeva saong Po Amâ nyu ngap kabaot padeng kalin mablah mâk singmanga saong ganreng raja Mahismathi. Maharaja Bahubali dan Po Bia Dewasena si jieng habar wek? Hagait yau? Siwudu – Siwa si ngap hagait? Bahubali! Tadhau ka dom yut aiek phim hu buei-baiy. ___ ___ ___ Pahadar: 1. Có thể các bạn sẽ thắc mắc với đại từ nhân xưng “kau” trong các đoạn đối thoại mà người nhỏ tuổi hơn lại sử dụng trong phim này. Thực ra, “kau” không phải chỉ mang nghĩa “tao” mà còn mang nghĩa “ta” và được sử dụng bởi người thuộc tầng lớp quyền quý nói với cấp dưới hoặc với thường dân. Khi đó “hâ” sẽ mang nghĩa là “ngươi”, “chúng bây”, “các người”… 2. “Dahlak”, “halak”, “halin”, “hulin”, “halun” và “hulun” nghĩa là “tôi” trong “tôi tớ” được sử dụng bởi những người phụ thuộc, thuộc hạ và thường dân khi nói với tầng lớp cao hơn hoặc thể hiện sự khiêm tốn của mình. 3. “Klaong” nghĩa là “con”, “thần”, “tiện dân”, được sử dụng bởi mọi tầng lớp khi nói chuyện với Hoàng thượng, hoàng hậu, vương gia, thái thượng hoàng, thái hậu, các quan lại triều đình… và “klaong” cũng được sử dụng bởi tất cả mọi người không phân biệt tầng lớp quyền quý hay nô lệ khi thỉnh cầu với Thánh thần. 4. “Kami” = chúng tôi. Khi được sử dụng bởi đức vua thì “kami” sẽ mang nghĩa là “trẫm”. 5. “Ita” = chúng ta. _____ Ngoài ra, trong phim này, người dịch đã tạm dịch một số từ vựng như “Hoàng Thái Hậu” = “Po Bia Amaik”, “Thái Thượng Hoàng” = “Maharaja Amâ”. MediaSapCam rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý chân thành của các bạn. Xin hãy để lại comment ngay dưới trang này nhé! Dhar phuel ralo lo. Ranam. – MediaSapCam –
Ikan di Ram
by September 10, 2018
Dulikal Sa Jalan Cuak & Adaoh: Ikan di Ram Wideo & CamSub: Ikan@MSC Aktor: Long-legs. ___ Download: https://goo.gl/tjq6xt ___ Lirik: Dulikal lac kami peng Sa urang manuh-manâng, mata hadah batuk.. mai raweng palei dahlak, caik wek ka urang sa tiak oh mada si wer. Bia harei di tapién kraong aia Urang lakei dam gala, gala dep yam tuei.. Blaoh sa harei tanrak nyaik adar, jalan peng hu sap adar-dar mayut-mayau. Yau di ngaok lapang Angin hamiét nao saong taganum. Yau mrai nduec tuei jarum. Nâm-krung ayut gheh biak, anit ranam. Blaoh sa harei hala jruh taom bel Urang kamei jang gilac wek bhum kamei Jalan halei rambung throh bangu War ni, ru adaoh kadha paralao. [Phling..] Yau di ngaok lapang, Sa yau katrau pah siap mayut mayau. Yau riyak saong tapién taom thun luic balan ang hamiét taom gep. Blaoh sa harei hala jruh taom bel Urang kamei jang gilac wek bhum kamei Jalan halei rambung throh bangu War ni, ru adaoh kadha paralao.. (di Amarawati 2008) ___ Từ vựng | Vocabularies dulikal (dalukal): chuyện xưa; cổ tích | old story; fairy tale manuh-manâng: nết na | conduct; virtuous batuk (patuk): sao | star tiak: cảm tình | feeling oh mada: ko bao giờ | never gala: khờ | fool tanrak: sáng chói | bright adar: nhẹ | slight, low adar-dar: nhẹ nhàng | lightly mayut-mayau: tình ái, tình yêu | love. lapang: bầu trời | sky taganum: mây | cloud jarum: cây kim | needle Nâm-krung: kỷ niệm | memories bel: mùa | season gilac (galac): trở lại | turn back throh (thraoh): trổ bông | blossom ru: hát ru | lullaby paralao: đưa tiễn | farewell ___ (để tra thêm từ vựng trong lirik, các bạn vào app Cdict trên điện thoại hoặc tại website: http://nguoicham.com/cdict) (for more vocabularies, please search in Cdict app on your mobile device or visit: http://nguoicham.com/cdict/) ___ ___ Heartily: We have used some scenes from the other videos, if you are the owner so please let us know by leaving a comment below. All the jobs we have been working is just for save the Cham language which is on the way leading to death, it's so happy that you allow us to face this video on YouTube. Thanks a lot. ___ MediaSapCam works for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support.
  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Kaka
by December 25, 2020
31 Views
Giáo Viên: Lâm Quốc Thanh Livestream: OngKinh Sabay www.nguoicham.com Nguoi Cham Media Rất mong các bạn ủng hộ bấm vào nút đỏ "SUBSCRIBE" để đón xem video mới nhé.
ranam
by December 23, 2020
67 Views
5.00
1 Review
Assalamualakum, hey guyssss, how are you? I hope you find a reason to be happy in this tough time of Covid. After covid, all of us will be able to travel to our favorite places or new places, Okay. Be positive :) :) :) This video wants to show you How to speak cham ..... It's just a small talk show ...... :D alll about funnnnnnyyyyyyy........ :D :D Thanks
Kaka
by December 21, 2020
19 Views
Giáo Viên: Lâm Quốc Thanh Livestream: OngKinh Sabay www.nguoicham.com Rất mong các bạn ủng hộ bấm vào nút đỏ "SUBSCRIBE" để đón xem video mới nhé.
Kaka
by December 18, 2020
16 Views
5.00
1 Review
Giáo Viên: Lâm Quốc Thanh Livestream: OngKinh Sabay www.nguoicham.com Rất mong các bạn ủng hộ bấm vào nút đỏ "SUBSCRIBE" để đón xem video mới nhé.
Kaka
by December 15, 2020
22 Views
Giáo Viên: Lâm Quốc ThanhLivestream: OngKinh Sabaywww.nguoicham.comRất mong các ủng hộ bấm vào nút "Subscribers" để đón xem video mới nhé.
kevin cham
by September 19, 2020
49 Views
Video Software we use: https://amzn.to/2KpdCQF Ad-free videos. You can support us by purchasing something through our Amazon-Url, thanks :) Cham is the language of the Cham people of Southeast Asia, and formerly the language of the kingdom of Champa in central Vietnam.A member of the Malayo-Polynesian branch of the Austronesian family, it is spoken by 204,000 people in Cambodia and 79,000 people in Vietnam.There are also small populations of speakers in Thailand and Malaysia.Other Chamic languages are spoken in Cambodia and/or Vietnam , on Hainan and in Aceh, North Sumatra . This channel is dedicated to make Wikipedia, one of the biggest knowledge databases in the world available to people with limited vision. Article available under a Creative Commons license Image source in video
Ikan di Ram
by May 10, 2020
76 Views
5.00
1 Review
Harei Pataom Mbaok Phụ đề Chăm ngữ Karaoke: https://youtu.be/Jqro7M4CSOA Download MP3: https://1drv.ms/u/s!Ajg78mybdhQM4Db65YqBld6YVYm7 Cuak: Chế Linh Adaoh: Thảo Sakaya di Harei "KNK-Show 2" di Labik: The Coffee 1982, district 9, Saigon. ___ Lirik: (dalam widio) ___ For vocabulary, please visit https://nguoicham.com/cdict Or search "inalang", "Cham dictionary" in App Store to get the app. ___ Work for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support.
Ikan di Ram
by April 21, 2020
119 Views
5.00
1 Review
To Pronounce Cham Alphabet. (Re-uploaded) ___ Video này không phải để hướng dẫn các bạn học chữ hay tiếng Chăm, mà là chỉ cho cách phát âm sao cho chuẩn sát nhất có thể các chữ cái và dấu âm trong Hệ thống chữ cái Akhar Thrah, nhất là ở các chữ ꨍ /ʧ/, ꨏ /ʨ/, và đặc biệt là chữ ꨒ /ʄ/. Video được làm theo bảng tóm tắt của anh Amuchandra Luu, là phương pháp của anh để nhớ các mặt chữ và âm vần. Việc kế tiếp là đọc từ điển để quán triệt cách viết và học thêm từ vựng. Bảng tóm tắt này không phải là một Bảng chữ cái theo đúng thứ tự của EFEO hay của một nghiên cứu nào khác. ___ Copy từ Facebook Amuchandra Luu (https://www.facebook.com/amuchandra.luu): " Kak Khak Gak Ghak Ngâk Ngak - Khởi Nguồn Thiếu nhi Mỹ thuộc lòng Alphabets trước khi học chữ qua bài hát ABCDEFG. Chăm cũng thế sắp xếp chữ theo âm vần hẳn hoi. Cha dạy tôi Ariya Akhar Thrah, tôi dạy con thuộc lòng cũng hệt dù chẳng nhớ mặt chữ là chi. Đến lúc muốn, lật sách ra học thế là xong. Bước 1: Tôi sắp xếp các chữ và âm vần vào một trang giấy. Bắt đầu chép từ trái sang phải, sau đó từ phải sang trái, rồi từ trên xuống dưới, và từ dưới lên trên. Cuối cùng từ nào nhớ thì viết trước, từ nào quên thì tra chép lại. Tôi cứ lập lại như thế mỗi ngày một tiếng. Khi đã thuần, tôi sang trang mới, trộn đều các chữ, gặp chữ nào viết chữ đó thế là xong. Bước 2: Ráp Vần Bước 3: Đọc Từ Điển Hãy bắt đầu học và truyền lửa cho mai sau. *À mình thêm dấu phẩy vào một số chữ Latin để dễ phân biệt khi hoán đổi vị trí chữ. Thế thôi chứ không phải hệ thống mới. ** Bạn nào phát âm chuẩn xin làm một video clip đọc từ đầu đến cuối bản tóm tắt của mình để các bạn khác theo học với. Cảm ơn nhiều. " ___ Được sự tài trợ của anh Amuchandra Luu, các bạn liên hệ để nhận FREE quyển Từ Điển qua: 1. Anh Javy: https://www.facebook.com/Javy.Tabeng 2. Anh Chiêu: https://www.facebook.com/kak.kuangchieumai.5 Ngoài ra các bạn cũng có thể tra từ điển ONLINE (Cdict) tại địa chỉ: https://nguoicham.com/cdict Hoặc tải app Cdict từ Store về dùng trên các thiết bị di động của bạn. Cdict hiện đang trong giai đoạn cập nhật từ vựng, bởi vậy các từ mà các bạn tra có thể có và có thể không (nhưng có thể vài giây sau lại có). Dự kiến Cdict-2 - phiên bản Việt-Chăm-Anh - sẽ sớm hoàn thành cập nhật một số lượng khá lớn từ vựng trong năm 2020 này, và sẽ mãi mãi luôn cập nhật liên tục về sau. ___ Work for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support.
Ikan di Ram
by January 6, 2020
64 Views
5.00
1 Review
(Producer: TOEI Co. - Japan) “Asura” Manâk tabiak mai mâng di kal huru-hara, dalah apuei ghueh di ala takai yam. Tawak di takik akhar tapuk ngap ka dunya jieng janâk lahik abih phuel dhar hatai tian saong glaow sanâng. Jalan halei pieh mâk wek galac halei lac hatai nan? Jalan halei pieh bijieng sa urang manuis siam? Maca hu jieng lei? “Asura”! ___ FilemCam - Pre-MediaSapCam (2012 Re-up) ___ Work for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support.
kevin cham
by September 14, 2019
87 Views
Dom kadha Paran Adaoh tapa sap adaoh Po Dharma (sap Malay) saong gru Quạ. Widio ni ngap harung hadar sa thun lahik Po Dharma. Tadhau ka adei saai peng phling cheh buei. Ranam. ___ Work for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support.