NGUOICHAM MEDIA -channel 1


NGUOICHAM MEDIA -channel 2


Videos sinh hoạt cộng đồng từ 20 năm qua (các diễn viên trong video clip có một số bây giờ đã

trưởng thành và có gia đình luôn) tình cờ xem lại Channel này thấy giá trị ghê.

 


Xin chia xẻ cùng các bạn.