Search CHAM DICTIONARY
Featured Events
Thư Mời Ramuwan 2017
tháng 5 20, 5:00 pm - tháng 5 20, 11:00 pm
Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng •
Mua chiec khan duyen_Giáo viên trường THCS Đổng Dậu
Tuyển tập nhạc chăm hay 2017
Tùy bút Những Cuộc Đi Và Cái Nhà - Inrasara
Điêu Tàn (toàn tập)-Chế Lan Viên

Last Blogs
Dân tộc Chăm hân hoan chào đón Rija Nagar 2017 by prancham
Posted on: tháng 4 26, 2017
This Blog has 0 comment(s) and was viewed 0 time(s).
Thư Mời Ramuwan 2017 by Kaka
 BAN THANH NIÊN BHUM KAWEI PALEI RAM TẠI HOA KỲ
Posted on: tháng 4 26, 2017
This Blog has 0 comment(s) and was viewed 0 time(s).
Thư Mời Ramuwan 2017 by Kaka
 BAN THANH NIÊN BHUM KAWEI PALEI RAM TẠI HOA KỲ
Posted on: tháng 4 26, 2017
This Blog has 0 comment(s) and was viewed 0 time(s).
THÔNG - BÁO by Kaka
Posted on: tháng 4 26, 2017
This Blog has 0 comment(s) and was viewed 0 time(s).
CÙNG LÀM VIỆC VỚI NHAU by bbt@nguoicham
Posted on: tháng 4 12, 2017
This Blog has 0 comment(s) and was viewed 1 time(s).
New Photos

CHAM LANGUAGE LESSONS:


Cham Numbers

Write Numbers

Cham Alphabets

Read Consonants

Read Vowels

Read Diphthong

Compare Letters

Personal Pronouns 1

Personal Pronouns 2

Greetings

Greetings 2

Family Members

Body Parts 1

Body Parts 2

Body Parts 3

Colors

Like

Want

The family

People and relationship