Latest Videos
Kaka
by January 22, 2021
50 Views
Bài viết: Phóng sự Thanh Hải www.nguoicham.com Nguoi Cham Media Rất mong các bạn ủng hộ bấm vào nút đỏ "SUBSCRIBE" để đón xem video mới nhé.
Kaka
by January 22, 2021
44 Views
Bài viết Thanh Nga (phóng viên đài tiếng nói Việt Nam) www.nguoicham.com Nguoi Cham Media Rất mong các bạn ủng hộ bấm vào nút đỏ "SUBSCRIBE" để đón xem video mới nhé.
Recent News
Contact Us
You can ask questions about the site here.
  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Kaka
Like (2)
Loading...
2
Kaka
Like (2)
Loading...
2
Kaka
Like (1)
Loading...
1
Ryong sen sayoi onada
Kỳ thi ở Trung Quốc cuối cùng cũng kết thúc
Like (2)
Loading...
2
ranam
Be the first person to like this.
Kaka
shared a few photos
Chào các bạn. Để giữ gìn và bảo tồn ngôn ngữ và chữ viết Cham chúng ta tồn tại theo thời gian, NC rất mong và cần các bạn cùng nhau đóng góp một tay nhé. Gần đân NC nhận được email và Inbox về việc ... View More
Like (2)
Loading...
2
Ryong sen sayoi onada
Be the first person to like this.
Ryong sen sayoi onada
Like (3)
Loading...
Love (1)
Loading...
4
Kaka
welcome to our community.
1
1
January 13, 2021
Ryong sen sayoi onada
thanks,my friend
January 14, 2021
Ryong sen sayoi onada
I am so happy to find you here, friends of cham!!!!
1
1
January 14, 2021
Ryong sen sayoi onada
I can't speak Vietnam,so the text is translated by Google, but I find that there is some different between the Cham language we speak
1
1
January 14, 2021
Kaka
Yeah! That great. There are a lot of documents which talk about Champa in different languages on the Library section. Using google translate to help for appropriate language which we want.
1
1
January 14, 2021
Ryong sen sayoi onada
updated their profile photo.
Be the first person to like this.
Load More