Latest Videos
kevin cham
by September 14, 2019
4 Views
Dom kadha Paran Adaoh tapa sap adaoh Po Dharma (sap Malay) saong gru Quạ. Widio ni ngap harung hadar sa thun lahik Po Dharma. Tadhau ka adei saai peng phling cheh buei. Ranam. ___ Work for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support.
Contact Us
You can ask questions about the site here.
kevin cham
Be the first person like this
Be the first person to like this.
Be the first person like this
Kaka
shared a video
Be the first person like this
Be the first person to like this.
Be the first person like this
Kaka
shared a video
Be the first person like this
Be the first person to like this.
Be the first person like this
Kaka
Hiện nay Cham Dictionary ( phần 2: Việt-Cham-Anh) trong giai đoạn nhập các từ vựng. Nhân đây NC muốn chia sẻ danh sách ủng hộ cho dự án Cdict2, và cũng muốn xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn, anh...View More
kevin cham
VĂN HOÁ CHO ĐI CỦA NGƯỜI CHĂM CÒN KHÔNG? Cũng giống như người Chăm, người Do Thái đã trải qua nhiều tai ương trong quá trình lịch sử. Nhờ biết truyền dạy những giá trị văn hoá tốt đẹp mà họ đã xây dự...View More
and  reacted this
kevin cham
Ngày càng mất đi dần gốc văn hoá...
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
2
and  reacted this
kevin cham
Ngày càng mất đi dần gốc văn hoá...
Kaka
shared a video
and  reacted this
Kaka
hay
Like (2)
Loading...
2
and  reacted this
Kaka
hay
Kaka
shared a video
 reacted this
Like (1)
Loading...
1
 reacted this
kevin cham
ĐÀN ÔNG HƠN NHAU, CHÍNH LÀ Ở NỤ CƯỜI CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI CÙNG Tôi luôn rất thích nụ cười của đàn bà. Đàn bà dù có nhan sắc hay không, xinh hay không xinh, chỉ cần cười là tôi đã thâ...View More
and  reacted this
Like (2)
Loading...
2
and  reacted this
kevin cham
shared a few photos
Người Chàm Trong tiếng Chàm, câu"Urang Campa" hay "Urang Champa" có nghĩa là “người Champa". Người Chàm tự xưng thế này: - Nagara Champa: nghĩa là Vương quốc Champa. - Raja Champa: Vua Champa. ...View More
 reacted this
Like (1)
Loading...
1
 reacted this
Load More