Publish Date: January 29, 2014
like
prancham
Like (2)
Loading...
2
Tawziew
Fai tự giát cao và hửu hiệu được lòng bác ái với tình đời ,su75 đoàn kết sẽ luyện cho em tam hồn cao thuợng ...doi69 lúc phải bỏ Và vức đi cái ta vao chổ trống ... người dt kinh khong bao gio tien bộ ,neu61 họ cứ như em đã fan3 quyet .nguoc lại nếu dtCham chung ta khong gan gủi dt kinh mà tự xa lán...View More
May 29, 2014
Tawziew
Tự bảo ve minh la su tất nhiên .tu7 ai la hien nhien ...at cảm là độc hai can fai xa lánh hănn em nhé .
May 29, 2014
Lư Dụng Anh Tuy
chúng ta phải "Làm Việc Nước"
phong trào zombie nguyễn đang rất mạnh mẽ
February 13, 2015 Edited
admin
yeah
1
1
February 13, 2015
Vấn nạn xã hội Chăm
Ngày 23-1-2014, mạng web Dân Làm Báo đăng bài viết « Ngọc Hoàng chất vấn Táo Việt Nam về xã hội Chăm » trong đó tác giả đề cập đến chủ quyền Hoàng Sa và Trường Xa của vương quốc Champa nhưng bị Việt N...View More
Be the first person to like this.
Kaka
comments from fb,

Achammin Para Sớ táo quân Chăm năm nay thật là vui . Mong táo tâu lên Ngọc hoàng để cho dân chúng hiểu thêm. Hiện người dân nghèo đói ra sao.
11 hours ago · Edited · Like

Vinh Thanh Porome Năm mới nổi loạn rõ lắm lun, hihi
4 hours ago · Like

Xuân Ngọc Thạch Muôn tâu Ngọc hoàng ! Có thíc...View More
2
2
January 30, 2014
Thạch Ngọc Xuân
SỚ TÁO QUÂN

Bẩm tâu Ngọc hoàng
Thần dân muốn báo
Chuyện của cham pa
Hơn một năm qua
Câu chuyện quê nhà
Về sách giáo khoa
Chữ chăm hiện rỏ
Con muốn bày tỏ
Chẳng biết tin ai
Luồng trong luồng ngoài
Thật là nan giải
Hơn bảy năm qua
Vẫn chưa hồi kết
Một bên là tà
Một bên là tả
Đấu khẩu không ngừng
Khí thế...View More
1
1
January 30, 2014
Thạch Ngọc Xuân
SARADON

Ngọc Hoàng:

Chuyện của Champa
Tháng Chạp hai ba
Ta đã nghe qua
Thật quá xót xa

Trước hết giáo khoa
Phật ý Đạt Ma
Nên quyết chẳng tha
Biên Soạn quê nhà

Việc đã xảy ra
Bởi do chúng ta
Chẳng có vị tha
Nên mới sa đà

Ngọc Đế khuyên là
Máu mủ ruột rà
Cần đóng cửa nhà
Mở lòng thứ tha...!
January 31, 2014
Thạch Ngọc Xuân
Ngọc hoàng vạn tuể
Ngọc đế muôn năm
Thảo dân phát lệnh
Hội nghị diên hồng
Quần thần bốn bể
Hội tụ về đây
Sẽ có một ngày
Tìm ra chân lý
Người nào cố ý
Lấp liếm gian tà
Ngọc hoàng không tha
Công đường xử trảm

Loa loa loa !!!!
1
1
January 31, 2014
Thạch Ngọc Xuân
Good Morning Ngọc hoàng .

Hôm nay mùng một tháng giêng năm Giáp Ngọ thảo dân tuổi Nhâm Dần nên cử sợ thân vạ lây
Thần dân ăn mừng năm mới đưa gia đình đi Du Xuân cùng hái lộc đầu năm .
Mùng hai sẽ khai bút lấy hên đầu năm .

Viết về đề tài .
Nạn tin tặc
Email mặc danh
Thành phần bút chiến
Năm mới kính c...View More
February 1, 2014
Vấn nạn xã hội Chăm
Amuchandra Luu- from fb.

Akhar Thrah Truyền Thống hay Akhar Thrah Phổ Thông không làm mất đoàn kết anh em. Chính những Dao To Búa Lớn đã chặt đứt mọi móc xích gắn liền đồng tộc. Sự đổ dầu vào lửa từ bê...View More
Be the first person to like this.
Load More