Publish Date: September 6, 2013
like
kevin cham
shared a few photos
SBD-14: Trương Hồng Bạch Thảo
CUỘC THI ONLINE - "VIẾT AKHAR THRAH ĐẸP, RUMI ĐÚNG" LẦN THỨ I
Chủ đề bài viết:
- Ramawan harei mai
Họ tên: Trương Hồng Bạch Thảo
Học sinh lớp2 trường tiểu học Tân đức
Nguồn: F...View More
 reacted this
1 person likes this.
 reacted this
kevin cham
shared a few photos
Để chúc mừng Cuộc Thi «VIẾT AKHAR THRAH ĐẸP, RUMI ĐÚNG», lần thứ I, vào ngày 2-6-2019.
Và cũng để đáp lại yêu cầu bạn trẻ có vào Inbox của tôi. Nay tôi đăng lại bài «BULAN RAMAWAN» có cả dịch thuật.
Nh...View More
and  reacted this
2 people like this.
and  reacted this
kevin cham
shared a few photos
SBD-13: Hải Hoàng Nam
CUỘC THI ONLINE - "VIẾT AKHAR THRAH ĐẸP, RUMI ĐÚNG" LẦN THỨ I
Chủ đề bài viết:
- Harei Muk-kei
- Bulan Ramawan
Họ tên: Hải Hoàng Nam
Học sinh lớp4 trường tiểu học hữu đức
Nguồn: Faceb...View More
 reacted this
1 person likes this.
 reacted this
kevin cham
shared a few photos
SBD-12: Hàm Minh Doãn
CUỘC THI ONLINE - "VIẾT AKHAR THRAH ĐẸP, RUMI ĐÚNG" LẦN THỨ I
Họ tên: Hàm Minh Doãn
Trường tiểu học Hữu Đức, Học sinh lớp 4
Nguồn: Facebook
and  reacted this
2 people like this.
and  reacted this
kevin cham
shared a few photos
SBD-11: Aditiak Tagok
CUỘC THI ONLINE - "VIẾT AKHAR THRAH ĐẸP, RUMI ĐÚNG" LẦN THỨ I
Nguồn: Facebook
and  reacted this
2 people like this.
and  reacted this
kevin cham
shared a few photos
SBD-10: Thông Thị Quỳnh Như
CUỘC THI ONLINE - "VIẾT AKHAR THRAH ĐẸP, RUMI ĐÚNG" LẦN THỨ I
Thí sinh dự thi: Thông Thị Quỳnh Như, 16 tuổi.
Học sinh lớp 10, trường PTTH Hàm Thuận Bắc.
Chỗ ở hiện nay: thôn 3,...View More
 reacted this
1 person likes this.
 reacted this
kevin cham
shared a few photos
SBD-09: Đồng Cỏ Hoang
CUỘC THI ONLINE - "VIẾT AKHAR THRAH ĐẸP, RUMI ĐÚNG" LẦN THỨ I
Họ và tên: Đồng Cỏ Hoang, 9 tuổi.
Nghề nghiệp: học sinh lớp 3, Trường Tiểu học Lâm Thiện.
Cư trú: xóm 6, thôn 3, Thị trấ...View More
 reacted this
1 person likes this.
 reacted this
kevin cham
shared a few photos
Cuộc thi viết chữ Chăm đẹp - Rumi đúng.
Tên: Đồng Thị Ngọc Ánh
Lớp 10- Lạc Tánh - Tánh Linh - Bình Thuận.
Chia sẻ giúp em với ạ.😊
Akhar Thrah:
" ꨣ꩑ ꨚꨓꨰ꩑ ꨟꨭꩀ ꨆꨬ ꨣꨟꨥꩆ"
******************************
ꨨꨣꨬ ꨟꨭ...View More
Be the first person like this
Be the first person to like this.
Be the first person like this
kevin cham
shared a few photos
SBD-07: Dương Long
CUỘC THI ONLINE - "VIẾT AKHAR THRAH ĐẸP, RUMI ĐÚNG" LẦN THỨ I
Nguồn: Facebook
and  reacted this
2 people like this.
and  reacted this
kevin cham
SUY TƯ: Nhìn từ cuộc thi “ Viết akhar thrah đẹp - Rumi đúng” nghĩ về ngôn ngữ dân tộc Chăm
Cuộc thi “Viết Akhar Thrah đẹp - Rumi đúng” được khởi xướng từ một người anh rất tâm huyết với ngôn ngữ mẹ đẻ...View More
, and  reacted this
3 people like this.
, and  reacted this
View More
kevin cham
SBD-14: Trương Hồng Bạch Thảo CUỘC THI ONLINE - "VIẾT AKHAR THRAH ĐẸP, RUMI ĐÚNG" LẦN THỨ I Chủ đề bài viết: - Ramawan harei mai Họ tên: Trương Hồng Bạch Thảo Học sinh lớp2 trường tiểu học Tân đức...View More
 reacted this
 likes this.
 reacted this
kevin cham
Để chúc mừng Cuộc Thi «VIẾT AKHAR THRAH ĐẸP, RUMI ĐÚNG», lần thứ I, vào ngày 2-6-2019. Và cũng để đáp lại yêu cầu bạn trẻ có vào Inbox của tôi. Nay tôi đăng lại bài «BULAN RAMAWAN» có cả dịch thuật. ...View More
and  reacted this
and  like this.
and  reacted this
kevin cham
SBD-13: Hải Hoàng Nam CUỘC THI ONLINE - "VIẾT AKHAR THRAH ĐẸP, RUMI ĐÚNG" LẦN THỨ I Chủ đề bài viết: - Harei Muk-kei - Bulan Ramawan Họ tên: Hải Hoàng Nam Học sinh lớp4 trường tiểu học hữu đức N...View More