Publish Date: October 14, 2015
like
ĐẠI NHẠC HỘI CHAMPA
Be the first person like this
Be the first person to like this.
Be the first person like this
ĐẠI NHẠC HỘI CHAMPA
Chế Mỹ Lan - Cảm Nghĩ Ngày Đại Nhạc Hội Champa
Đến với ngày Đại Nhạc Hội, bao nhiêu ký ức đẹp cách đây đã gần 20 năm lại thi nhau ùa về. Bà con Chăm đến với nhau lần ấy vào năm 1998 nhân dị...View More
and  reacted this
2 people like this.
and  reacted this
View More
ĐẠI NHẠC HỘI CHAMPA
Be the first person like this
Be the first person to like this.
Be the first person like this
ĐẠI NHẠC HỘI CHAMPA
Chế Mỹ Lan - Cảm Nghĩ Ngày Đại Nhạc Hội Champa


Đến với ngày Đại Nhạc Hội, bao nhiêu ký ức đẹp cách đây đã gần 20 năm lại thi nhau ùa về. Bà con Chăm đến với nhau lần ấy vào năm 1998 nhân dịp thành lập

...View More
and  reacted this
and  like this.
and  reacted this
Load More