Publish Date: October 14, 2015
like
  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
ĐẠI NHẠC HỘI CHAMPA
Be the first person to like this.
ĐẠI NHẠC HỘI CHAMPA
Chế Mỹ Lan - Cảm Nghĩ Ngày Đại Nhạc Hội Champa


Đến với ngày Đại Nhạc Hội, bao nhiêu ký ức đẹp cách đây đã gần 20 năm lại thi nhau ùa về. Bà con Chăm đến với nhau lần ấy vào năm 1998 nhân dịp thành lập

... View More
Like (2)
Loading...
2
Load More