• Facebook
 • Yahoo
 • Google
 • Live
 • Twitter
 • Live
Mật Mã Champa Uploaded By prancham
Mật Mã Champa-01
 • 1  Mật Mã Champa-01
 • 2  Mật Mã Champa-02-03
 • 3  Mật Mã Champa 04-05
 • 4  Mật Mã Champa-06
 • 5  Mật Mã Champa 07
 • 6  Mật Mã Champa 08
 • 7  Mật Mã Champa 09
 • 8  Mật Mã Champa 10
 • 9  Mật Mã Champa 11
 • 10  Mật Mã Champa 12-13
 • 11  Mật Mã Champa 14
 • 12  Mật Mã Champa 15
 • 13  Mật Mã Champa 16
 • 14  Mật Mã Champa 17
 • 15  Mật Mã Champa 18
 • 16  Mật Mã Champa 19
 • 17  Mật Mã Champa 20
 • 18  Mật Mã Champa 21-22
 • 19  Mật Mã Champa 23
 • 20  Mật Mã Champa 24-25
Mật Mã Champa
Tác giả: Giản Tư Hải
Xuất bản: NXB Hội Nhà Văn & Công ty Sách Việt
Diễn đọc: Lưu Hà (Thế Vinh) & Phạm Vân

Nguồn: 2vblog.com
*****************
Nghe các truyện khác Lưu Hà diễn đọc
Nghe các truyện khác Phạm Vân diễn đọc
************************
Mật mã Champa là một cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tiên viết về mật mã, lịch sử và tôn giáo của nền văn minh Champa cổ xưa đầy huyền bí trên dải đất miền trung Việt Nam. Những đền tháp uy nghi có từ hàng thế kỷ trước, những pho tượng Bà-... View More
No Lyrics!
Be the first person to like this.