Đàng Năng Quạ_Bản gốc Uploaded By Linh Dang
Pagul Pataom
  • 1  Pagul Pataom
  • 2  Đồ Bàn
Nhạc phẩm: " Đồ Bàn "
Panah tuak mang của nhạc sĩ Đàng Năng Quạ
(Lời nhạc phẩm này là do chính cố nhạc sĩ nổi tiếng Đàng Năng Quạ hát, đã được Linh Dang post lên Facebook ngày 15/2/2016 và được Karim Abdul Rahman nghe và ghi lại, xin kính tặng mọi người.)

Wey adei Cam kamei aia drei
Maong mboh pak halei
Tung tian padrut padruai ralo mey
Haké daok hapak madhir aia drei

Brai abih nâm mâk Cam mang kal
Adei wey juai pachom tian
Lin tapin paceng lihik abih jalan
Bimong kalan glai klaow cek car
Thu...View More
Nhạc Phẩm: " Pagul Pataom "
Sáng tác: Đàng Năng Quạ
"Pagul Pataom "
Panah tuak mang: Đàng Năng Quạ
(Lời nhạc này là do chính cố nhạc sĩ Đàng Năng Quạ hát, đã được Đặng Chánh Linh edit và post lên Facebook và được Karim Abdul Rahman nghe và ghi lại. Xin kính tặng cho bà con thưởng thức)
Âm thanh gốc của bài hát này được tải về từ www.nguoicham.com, xin cám ơn Nguoi Cham nhiều.

(Vòng 1)
Daok dakik lo paran Cam drei
Juai nah rabha aey sei (thei)
Cam Bani rah rai 
Panrang Parik Pajai adei saai
 pataom gul gep drei hai
Haké atah 
 Cam Cru Radaiy Raglai
Mang kal déh 
 sa amaik pajieng merai (mai)
Manang drei tagok cek
Manang drei trun tasik
Lawik oh thau krân gep

Khaol ita merai wek sa jalan
Ngaok saong yok sa tian
Ngap jieng sa wang palei
Kheng kadeng kieng mada yau sei (thei)
Hagait buei tapa 
 kheng khaol ita 
 that daok saong yam
Ngap ka Cam drei 
 harei hadei tanrak hadah di grep dunya
Caik nam rai hadei
 juai brei ka Cam kurang li-ar
Buei cheh nao adei saai
Aia Cam drei mahé sarai
 ***
(Vòng 2)
Daok dakik lo paran Cam drei
Juai nah rabha aey sei (thei)
Cam Bani rah rai 
Panrang Parik Pajai adei saai
 pataom gul gep drei hai
Haké atah 
 Cam Cru Radaiy Raglai
Mang kal déh 
 sa amaik pajieng merai (mai)
Manang drei tagok cek
Manang drei trun tasik
Lawik oh thau krân gep

Khaol ita merai wek sa jalan
Ngaok saong yok sa tian
Ngap jieng sa wang palei
Kheng kadeng ganup mada yau sei (thei)
Hagait buei tapa 
 kheng khaol ita 
 that daok saong yam
Ngap ka Cam drei 
 harei hadei tanrak hadah di grep dunya
Caik nam rai hadei
 juai brei ka Cam kurang li-ar
Buei cheh nao adei saai
Aia Cam drei mahé sarai./.
, and  reacted this
Linh Dang
Trên đây là Nhạc phẩm: " Đồ Bàn " của Đàng Năng Quạ
Panah tuak mang: nhạc sĩ Đàng Năng Quạ
(Lời nhạc phẩm này là do chính cố nhạc sĩ nổi tiếng Đàng Năng Quạ hát, đã được Linh Dang edit lại từ nguồn: nguoicham.com và post lên Facebook và được Karim Abdul Rahman nghe và ghi lại, xin kính tặng mọi người.)
Wey adei Cam kamei aia drei
Maong mboh pak halei
Tung tian padrut padruai ralo mey
Haké daok hapak madhir aia drei
Brai abih nâm mâk Cam mang kal
Adei wey juai pachom tian
Lin tapin paceng lihik abih jalan
Bimong kalan glai klaow cek car
Thun halei mboh wek bital
Tuk ni krah caor klak jua
Hamit sap caok hia
– tian ni pandik pandua
Sanang halei ka bhum riya
Thei urang mabai janâk
Caoh yah madhir drei
Pang hai wey thei
- Sap préw malam harei
Di camaoh nan rei
mai aey mai :
Bimong kalan padrut padruai
Bil Suer po Cam mai
Rawang tanah aia lihik
Cam kamei ruw ri
Pok sap caok hari …
Ngap hagait yau nan
Ka Cam mbuah kal
Dak blaoh sa baoh kalan
Manuis matai chai cek car
Blaoh tayah thakasan
Thei thei buei klao
– tian ni harit harao
Wak drei rabau thun
– ruw pa-mbluak di klao
Adei wey aey adei
– Jalan halei drei kieng nao ./.
3 people like this.
, and  reacted this
Linh Dang
Trên đây là Nhạc phẩm: " Đồ Bàn " của Đàng Năng QuạPanah tuak mang: nhạc sĩ Đàng Năng Quạ(Lời nhạc phẩm này là do chính cố nhạc sĩ nổi tiếng Đàng Năng Quạ hát, đã được Linh Dang edit lại từ nguồn: nguoicham.com và post lên Facebook và được Karim Abdul Rahman nghe và ghi lại, xin kính tặng mọi người....View More