Select
Tag Cloud

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element

  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
By: On January 19, 2012
...
0 rating 12.6k+ views 1 like 0 comments
Read more
By: On November 10, 2012
...
0 rating 10.7k+ views 3 likes 0 comments
Read more
By: On September 19, 2014
LỊCH SỬ-NỀN VĂN MINH CHAMPA Trà thanh toàn   Lời mởi đầu   ...
0 rating 9.1k+ views 0 likes 0 comments
Read more
Uncategorized
By: On January 12, 2012
Chế Bồng Nga Và Họ Chế Ở Việt Nam                                                                              Ja Intan   Nhân dịp tham dự lễ Kate 2009 ở San Jose và qua Dam Nưi vua Chế Bồng Nga của D...
0 rating 6.2k+ views 2 likes 0 comments
Read more
By: On September 2, 2017
Đôi nét về người Champa ở Ninh Thuận Trừ các tôn giáo mới du nhập sau này với số lượng không lớn, người Champa ở Ninh Thuận hiện nay theo hai tôn giáo chính là Bàlamôn (ấn Độ giáo) và Bàni (Hồi...
0 rating 5.9k+ views 0 likes 0 comments
Read more
By: On December 28, 2012
CHUYÊN ĐỀ LỊCH SỬ VÀ VĂN HÓA CHĂMPA, PHÙ NAM DÀNH CHO K32 CỬ NHÂN LỊCH SỬ Số ĐVHT: 2 (30 tiết) * Mục đớch, yêu cầu: - Cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về nguồn gốc và quá tŕnh lịch sử, vă...
0 rating 4.8k+ views 0 likes 0 comments
Read more
By: On March 22, 2012
  DẤU ẤN VĂN HÓA ẤN ĐỘ TRONG VĂN HÓA CHĂMPA   CN. Ngô Thanh Mai Bộ môn Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam ...
0 rating 4.6k+ views 0 likes 0 comments
Read more
By: On January 19, 2012
...
0 rating 3.9k+ views 0 likes 0 comments
Read more
By: On September 3, 2015
  Người Chàm trong mắt tôi Nguyễn Ngọc Chính Một ngày biếc thị thành ta rời bỏ Quay về xem non nước giống dân Chàm (Chế Lan Viên) Ngoài tên gọi “Chàm” ta còn dùng các danh xưng như “Chăm”, “Hời”, “Ch...
0 rating 3.7k+ views 0 likes 0 comments
Read more
By: On August 31, 2016
Vua Chế Bồng Nga tài ba của Champa đã bảy lần chiếm thành Thăng Long, bị chết như thế nào?----------------------------" VUA CHẾ BỒNG NGA TỬ TRẬN "(Nguồn: facebook Pham Vinh Loc) -Chúng giết con tôi, x...
0 rating 3.3k+ views 0 likes 0 comments
Read more
By: On December 19, 2015
  NC News - Nhắc đến Ninh Thuận ai cũng biết đó là một tỉnh đầy nắng và gió ở cực Nam Trung Bộ, và đây cũng là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc Chăm sinh sống nhiều và lâu đời nhất ở nước ta, chiếm khoả...
0 rating 3.2k+ views 1 like 0 comments
Read more