Featured photos
  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
***Người Chăm có câu: “Aia praong radéh ndik gaiy, tel tuk aia raiy gaiy ndik radéh”. Trong đó: _ Aia: nghĩa là “nước”, trong trường hợp này có thể hiểu “aia” là “sông” hoặc “biển”. _ Praong (tính từ): nghĩa là “to lớn”, trong trường hợp này có thể hiểu là “thuỷ triều dâng”. _ Radéh: nghĩa là “xe”, ví dụ: radéh juak (xe đạp), radéh katuh (xe máy),... _ Ndik: nghĩa là “leo trèo”, “được chở”, “đi nhờ”. _ Gaiy (khè): nghĩa là “ghe”, “đò”. _ Tel (tánh): nghĩa là “đến khi”, “cho tới khi”. _ Tuk: tính từ chỉ thời gian, có nghĩa là “lúc”, “giờ khắc”. _ Raiy (re): nghĩa là “cạn”, “nước đã rút”. Nghĩa: NƯỚC LỚN THÌ ĐÒ CHỞ XE NƯỚC RÚT THÌ XE CHỞ ĐÒ. Tương đương nghĩa: Sông có khúc, người có lúc. #Sưutầm #ThànhngữChăm Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ ! Nguồn: Uranam Riyak (fb)

File Size

274 Kb

Dimension

640 x 960

Description

***Người Chăm có câu: “Aia praong radéh ndik gaiy, tel tuk aia raiy gaiy ndik radéh”.
Trong đó:
_ Aia: nghĩa là “nước”, trong trường hợp này có thể hiểu “aia” là “sông” hoặc “biển”.
_ Praong (tính từ): n... View More