admin
On October 2, 2013
56 views
Cam Karaoke Vol-01 chính thức ra mắt trong hai ngày lễ hội Katé 2013.
1. Ngày 05/10/2013 tại Sacramento, California, U.S.A
2. Ngày 05/12/2013 tại San Jose, California, U.S.A.
Rất mong các bạn ủng hộ Cam Karaoke đầu tiên này. Cảm ơn các bạn rất nhiều
Categories: Ảnh nghệ thuật
Dimension: 1920 x 1280
File Size: 1.48 Mb
Be the first person to like this.