By: On November 22, 2013
Chương 2 – p1 12 năm sau. Đà Nẵng, 22 giờ 17 phút ngày 19 tháng 8. Người đàn ông Pháp gầy gò đang sửa soạn đống tài liệu trong căn phòng của một khách sạn bên bờ biển Đà nẵng. Suốt mười hai năm sống ẩn giật sau biến cố kinh hoàng, nỗi ân hận và sợ hãi đã vắt kiệt một nhà khảo cổ tài ba đang đà sung mãn trở nên tiều tụy hơn so với cái tổi 67 của mình. Niềm an ủi lớn nhất giữ ông lại trên cõi trần là lẫn đứa con gái độc nhất với người vợ bất hạnh mà ông đã vô tình đẩy vào chỗ chết. Vết thươn...
447 views 9 likes
By: On November 22, 2013
Chương 2 – p1 12 năm sau. Đà Nẵng, 22 giờ 17 phút ngày 19 tháng 8. Người đàn ông Pháp gầy gò đang sửa soạn đống tài liệu trong căn phòng của một khách sạn bên bờ biển Đà nẵng. Suốt mười hai năm sống ẩn giật sau biến cố kinh hoàng, nỗi ân hận và sợ hãi đã vắt kiệt một nhà khảo cổ tài ba đang đà sung mãn trở nên tiều tụy hơn so với cái tổi 67 của mình. Niềm an ủi lớn nhất giữ ông lại trên cõi trần là lẫn đứa con gái độc nhất với người vợ bất hạnh mà ông đã vô tình đẩy vào chỗ chết. Vết thươn...
447 views 9 likes
By: On November 22, 2013
Chương 2 – p1 12 năm sau. Đà Nẵng, 22 giờ 17 phút ngày 19 tháng 8. Người đàn ông Pháp gầy gò đang sửa soạn đống tài liệu trong căn phòng của một khách sạn bên bờ biển Đà nẵng. Suốt mười hai năm sống ẩn giật sau biến cố kinh hoàng, nỗi ân hận và sợ hãi đã vắt kiệt một nhà khảo cổ tài ba đang đà sung mãn trở nên tiều tụy hơn so với cái tổi 67 của mình. Niềm an ủi lớn nhất giữ ông lại trên cõi trần là lẫn đứa con gái độc nhất với người vợ bất hạnh mà ông đã vô tình đẩy vào chỗ chết. Vết thươn...
447 views 9 likes
By: On May 8, 2012
Sáng ngày 22.3, đoàn cán bộ nghiên cứu của Viện Khảo cổ học Việt Nam cùng Trung tâm Quản lý di sản văn hóa Đà Nẵng đã tổ chức buổi báo cáo tổng kết việc điều tra, khảo sát di sản khảo cổ học tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.   Đây là đợt điều tra khảo sát tổng thể khảo cổ học trên địa bàn Đà Nẵng kéo dài từ 12.3.2011 đến 21.3.2012, qua đó để xác định giá trị của từng loại hình di sản văn hóa, nhằm bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời phục vụ việc giải phóng mặt bằng, xây dựng các dự án du lịch, cũng n...
185 views 0 likes
By: On May 8, 2012
Sáng ngày 22.3, đoàn cán bộ nghiên cứu của Viện Khảo cổ học Việt Nam cùng Trung tâm Quản lý di sản văn hóa Đà Nẵng đã tổ chức buổi báo cáo tổng kết việc điều tra, khảo sát di sản khảo cổ học tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.   Đây là đợt điều tra khảo sát tổng thể khảo cổ học trên địa bàn Đà Nẵng kéo dài từ 12.3.2011 đến 21.3.2012, qua đó để xác định giá trị của từng loại hình di sản văn hóa, nhằm bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời phục vụ việc giải phóng mặt bằng, xây dựng các dự án du lịch, cũng n...
185 views 0 likes
By: On May 8, 2012
Sáng ngày 22.3, đoàn cán bộ nghiên cứu của Viện Khảo cổ học Việt Nam cùng Trung tâm Quản lý di sản văn hóa Đà Nẵng đã tổ chức buổi báo cáo tổng kết việc điều tra, khảo sát di sản khảo cổ học tại địa bàn thành phố Đà Nẵng.   Đây là đợt điều tra khảo sát tổng thể khảo cổ học trên địa bàn Đà Nẵng kéo dài từ 12.3.2011 đến 21.3.2012, qua đó để xác định giá trị của từng loại hình di sản văn hóa, nhằm bảo tồn di sản văn hóa, đồng thời phục vụ việc giải phóng mặt bằng, xây dựng các dự án du lịch, cũng n...
185 views 0 likes