Cei Juk
by On December 29, 2014
134 views

Bingu Throh Drei 


Bel Pataih ndik asaih aiek bingu
Mboh ralo bingu gheh thau ruah ber halei
Kamei dara yau bingu throh drei
Li-nguw bingu yamân hiak ralo kadit marai ndem


Adei ley cang hagait harei malam
Pok mata maong akaok ruah dam siam likei
Siam likei praong thaik o karei
Duh hatai pa-ndik akaok malam harei mâk madau


Bingu gheh  bingu buai juai malau
Harei tapa bel Pataih mang thau ka drei
Sa-ai ley juai klao balei ka adei
Than kamei yau gep thei jang caong khin


 


Hoa Nở Rộ


Mùa xuân cưỡi ngựa xem hoa
Thấy nhiều hoa đẹp biết chọn màu nào đây
Gái xuân như hoa nở rộ
Nhụy hoa ngọt khàn nhiều bướm đến đậu


Em ơi đợi chi ngày đêm
Đưa mắt trông mong chọn chàng đẹp trai
Điển trai to tướng đâu khác gì
Âu lo nhức óc đêm ngày bắt ghen 


Hoa đẹp hoa tàn đừng thẹn
Ngày qua xuân tiết mới biết thân mình
Anh ơi đừng cười cho em
Thân gái đều vậy ai cũng ước mong


---------------------------***---------------------------


B[qU ORTH Rd]


b-& pEtH V[` aEsH aY-` b[qU
OvH rOl b[qU G-H T-U rWH b-^ hl]
km] dr y-U b[qU ORTH Rd]
l[qU* b[qU ymI# hY` rOl kd[@ MEr V<


ad] l-% c) hEg@ hr] Ml.
Op` Mt\ Om= aOk_` rWH d. sY. l[k]
sY. l[k] ORp= ET` o kr]
dUH hEt pV[` aOk_` Ml. hr] mI` Md-U


b[qU G-H b[qU EbW EjW Ml-U
hr] tp b-& pEtH m) T-U k\ Rd]
SEA l-% EjW OkL_ bl] k\ ad]
T# km] y-U g-$ T] j) Oc= K[#


 

Like (1)
Loading...
1