• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Kaka' songs Uploaded By Kaka
Thar Kathot
TrulliNC Media Channel TrulliCham Community Channel" title="5 ( TrulliNC Media Channel TrulliCham Community Channel)" checked="checked" />
  • 1  Thar Kathot
Kaka' songs
No Lyrics!
Like (2)
Loading...
2
luu thi thai binh
Hay
December 20, 2014
Champa Ab Bul
Tam trảng đầy ngèo nàn đầy hạnh phúc. dễ rung động vào long người rất hay. nếu chọn nhạc Chăm hay nhất thì mình chọn bài này và chú nhạc sĩ Cham này đây
October 3, 2015