• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Những tình khúc lãng mãn Uploaded By Kaka
Xuân Này Con Không Về - Nhâm Thân
  • 1  Xuân Này Con Không Về - Nhâm Thân
  • 2  Em-Vội
  • 3  Chờ Đồng
  • 4  My Songs Bước Tiếp Hay Dừng Lại
  • 5  ?? Nh? M?t Th?i Ta Yu Nhau
Những tình khúc lãng mãn
Lời bài hát 
anâk thau urak ni amaik maong akaok anâk  
maong mboh suphi coh gah takak  
thun dahlau anâk paguen akaok ramawan maca mai 
ni kalimâng per bak anak mbak blaoh khao anâk atah rabuw atah 

suauen ramawan halei bél akan thuk siam  
peng phep baruw samâng labik labik 
gah akuh gak kasaot, daok taom-dar  
ging bhong 
maong tapei nung cang langik hadah 
bhong gheh gheh dom ayau mbaok bhong 
ĐK 
mayah anâk o mai min amaik padruai ralo 
akuh gak kasaot oh manuis patho-pathai 
ben u bangu kanyik auen ramawan 
gep ranaih cang maong saai lakei
Be the first person to like this.
Kaka
Hạnh phúc trong tầm với, đã không còn tới. Khi vắng anh trong đời. Tìm đến chân trời mới, vẫn thương một thời. Giờ đã xa ngàn khơi. ... View More
April 1, 2012
binh nu hoang trang
hay wa. lau rui moi lai gap giong ca Bang Kieu.
April 4, 2012
hay wa,phai tap hat bai nay moi dc
May 24, 2012