Latest Videos
Kaka
by January 22, 2021
159 Views
Bài viết: Phóng sự Thanh Hải www.nguoicham.com Nguoi Cham Media Rất mong các bạn ủng hộ bấm vào nút đỏ "SUBSCRIBE" để đón xem video mới nhé.
Kaka
by January 22, 2021
130 Views
Bài viết Thanh Nga (phóng viên đài tiếng nói Việt Nam) www.nguoicham.com Nguoi Cham Media Rất mong các bạn ủng hộ bấm vào nút đỏ "SUBSCRIBE" để đón xem video mới nhé.
Recent News
Contact Us
You can ask questions about the site here.
  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
mydung
shared a few photos
CON GIÁN Một con gián, không biết từ đâu, bay vào nhà hàng và đậu lên vai một quý bà. Quý bà vô cùng hoảng hốt. Khuôn mặt sợ đến tái mét, bà vừa la hét, vừa nhảy ra khỏi ghế ngồi, cố lắc thật mạnh đ... View More
Be the first person to like this.
Inscription from Java kingdom during the 8th or might been from the 9th CE describes about the neighboring kingdoms. In these there were Kaling (Indian) Arya (Aryan) Singhala (Sri Lanka) Dravila (poss... View More
Like (1)
Loading...
1
Ryong sen sayoi onada
salam,friends happy Ramadan
Like (2)
Loading...
2
Ryong sen sayoi onada
kami sa kala kanadah ni ruak ꨆꨟꨪ ꨧ ꨆꨤ ꨆꨗꨕꩍ ꨗꨪ ꨣꨶꩀ꩞ 😭😭😭😭😭😭😭😭
Like (2)
Loading...
Love (1)
Loading...
3
Ryong sen sayoi onada
Like (1)
Loading...
1
Ryong sen sayoi onada
updated his profile information.
Like (1)
Loading...
1
Ryong sen sayoi onada
hi friends are there some good champa acient books or Modern Cham Language Literature?
Be the first person to like this.
Kaka
Load More