Recent Videos
01:35:48
The Seven Wonders Of The World - BBC Documentary
01:35:48 by September 24, 2018
3 Views 0 Likes
Vương Rock - Nhạc Chăm :...
by September 20, 2018
18 Views 1 like
Contact Us
You can ask questions about the site here.

CHAM Dictionary

  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Google
  • Twitter
Kiều Dung
updated his/her cover photo.
Be the first person like this
Be the first person to like this
Be the first person like this
Kaka
and  reacted this
and  like this.
and  reacted this
Thanh Lam
updated his/her profile photo.
Be the first person like this
Be the first person to like this
Be the first person like this
kevin cham
and  reacted this
Thanh Lam
Ahei lo dom yut ley
and  like this.
and  reacted this
Thanh Lam
Ahei lo dom yut ley
prancham
Be the first person like this
Be the first person to like this
Be the first person like this
kevin cham
Nik Mansour Nik Halim ----------- Cách gọi các thứ tự con cái trong tiếng Chăm Châu Đốc. 1. Along (ꨀ​ꨯꨤꨱꨮ) 2. Angah (ꨀꨊꩍ) 3. Awan (ꨀꨥꩆ) 4. Asu (ꨀꨦꨭ) 5. Ada (ꨀꨕ) 6. Ateh (ꨀꨓꨳꩍ) 7. Atam (ꨀꨓꩌ) 8.Acik (...View More
Be the first person like this
Be the first person to like this
Be the first person like this
Ikan di Ram
, ,  and 1 other person reacted this
kevin cham
Video sao xem không được ta?
mydung
xem được mà bạn.
mydung
Phim có ngoại cảnh đẹp, sinh động và hay NHẤT nghe lồng tiếng và phụ đề tiếng Cham. Cảm ơn các bạn trong nhóm MSC.
,  and 2 others likes this.
, ,  and 1 other person reacted this
kevin cham
Video sao xem không được ta?
mydung
xem được mà bạn.
mydung
Phim có ngoại cảnh đẹp, sinh động và hay NHẤT nghe lồng tiếng và phụ đề tiếng Cham. Cảm ơn các bạn trong nhóm MSC.
mydung
Việc đời khó đoán, người đối với người cũng vô thường, ai biết trước tương lai sẽ như thế nào? Người có kiến thức thì đi biển mới biết thế nào là sóng yên, gió lặng. Người có kinh nghiệm qua gian nan ...View More
 reacted this
 likes this.
 reacted this
Chế Văn Tùng
updated his profile information.
Be the first person like this
Be the first person to like this
Be the first person like this
Load More