Recent Videos
04:30
Cham video
04:30 by February 18, 2019
44 Views 1 like
Contact Us
You can ask questions about the site here.
Kaka
shared a few photos
Vĩnh biệt cei Po Dharma! Phó Giáo sư-TS Po Dharma (Quảng Đại Đủ) đã từ trần lúc 3 giờ sáng ngày: 22-2-2019 giờ Paris, tại Pháp. Cei Po Dharma là một anh hùng dân tộc Champa thời đại, cei đã cống hiế...View More
prancham
xin chia buồn cùng gia quyến wa Po Dharma. Tiểu sử và cuộc đời sự nghiệp của TS Po Dharma - Po Dharma, nguyên danh Quảng Văn Đủ, sinh năm 1945 tại palei Baoh Dana (thôn Chất Thường), thuộc xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận là một nhà nghiên cứu văn hóa sử người Chăm.Po Dharma xuất th...View More
ꨀꨗꩀꨌꩌ
Harak tuei Bahsa Cam brei halun thuw pang hai.
ꨀꨗꩀꨌꩌ
Akhar Cam Gam Di Geng Bimong Angkor Wat Siem Reap Nagar Kur.
kevin cham
you know how to read the text in this image? bro? what does it talk about?
ꨀꨗꩀꨌꩌ
I don't know how to read despite I'm a western Cham. I Can only read Eastern Cham script. OK I'm learning it now.
ꨀꨗꩀꨌꩌ
It describes about the journey of a Cham man from Kampong Cham province hundred years ago. He was sent by a French to explore something n Siem Reap among Khmer men.
ꨀꨗꩀꨌꩌ
The first goal of Cambodian National football Team history in FIFA World Cup 2018 qualify was from Sos Suhana vs Singapore. (Yusuf Suhana) our Cham brother. Cambodia it's not the best country at foot...View More
, and  reacted this
prancham
Good to hear that
ꨀꨗꩀꨌꩌ
Sos Suhana (12) From Phnom Penh.
Nguyễn Ngọc Quỳnh
Dulikal Rimaong Bhai Kara Manuk ( Truyện Cổ Tích: Chú Hổ Chú Rái Chú Rùa Và Chị Gà ) Ngày xưa các chú hổ, chị gà, chú rái, và thỏ cùng ở chung một nhà. Nhưng nhà thì rách nát, cột xiêu vách đổ, mái d...View More
,  and 1 other person like this.
ꨀꨗꩀꨌꩌ
Do you know? During French colonial in Cambodia Khmer people need paying taxes to French. But people who except to pay taxes were Khmer dynasty. But the most remarkable was Champa king family and the ...View More
,  and 2 others like this.
mydung
so cute picture....
ꨀꨗꩀꨌꩌ
😍😍😍😍
I love hearing this
ꨀꨗꩀꨌꩌ
@saltany Karim More things and stories to tell about our ethic in Cambodia.
ꨀꨗꩀꨌꩌ
Be the first person to like this.
Be the first person like this
mauthietkecafe
Be the first person to like this.
Be the first person like this
ꨀꨗꩀꨌꩌ
Saly Ou Moeut (born 7 February 1992) is a Cambodian male jet skier. He is a Cham ethnic from Kampong Cham province (Tboung Khmum present) He represented Cambodia at the 2018 Asian Games, which was als...View More
ꨀꨗꩀꨌꩌ
There are 2 Cham footballers of U-22 Cambodian National Team Yar Safi and Math Sharawi. Cham are everywhere in Cambodian League. Because football is the most popular sport in daily life of Cham people...View More
ꨀꨗꩀꨌꩌ
ꨀꨳꨩ ꨝꨤꩆ ꨝꨯꨱꨥ ꨝꨯꨱ꩑ ꨕ꩑ꨕꨰ ꨧꨳꩌ ꨤꨆꨭꩃ ꨛꨯꩃ ꨀꨤꨶꩍ ꨀꨳꨮꩀ ꨈꨵꩃ ꨀꨗꩀ ꨌꩌ ꨕꨫ ꨡꨯꨱꩀ ꨨꨤꨭꩀ ꨗꨫ ꨨꨰ ꨥꨯꨮꩀ!...View More
and  like this.
and  reacted this
Load More