Recent videos
mydung
by July 1, 2019
63 Views
Dấu ấn văn hóa thắm tình anh em Chăm - Raglai (Video: NETVIET TV) Chắc bạn đã từng nghe Ông Bà nói rằng Chăm và Raglai là hai anh em. Nếu bạn quan tâm về chủ đề này thì đây chính là video dành cho bạn!
mydung
by July 1, 2019
19 Views
Sắc màu văn hóa Chăm ở Ninh Thuận (Video: I LOVE MY S - 64, S Việt Nam) - Ê ê, muốn làm bông gì mình làm, làm như gừng vậy đó ߘ Bƒ c!ۥ nói rồi cười dễ thương thiệt. - Hoa đó là hoa "nòn-ya" đó ߤ Ráۓi Bà lại cười quá trời, MC cũng không nhịn cười nổi. => Bạn nhớ để ý đoạn đó nhé!
mydung
by June 15, 2019
49 Views
Hành Trình về vùng đất thiêng! Với hơn 500 người gồm 4 làng của cộng đồng Chăm Ahier và Awal huyện Hàm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận đã hành hương về đỉnh núi Ông nơi tôn trí nhục thân của Pô Haniim Per. Sau 27 năm cuộc hành hương 3 ngày 2 đêm được nối tiếp nơi đỉnh núi thiêng,nơi vẫn ẩn chứa tràn đầy tinh thần ơn gọi;chạm vào nơi cao nhất để thấy mình bé nhỏ trước đại ngàn bao la. Xin giới thiệu video về hành trình : Khánh Phạm Nguồn: Facebook
Contact Us
You can ask questions about the site here.
reformhercules
updated their cover photo.
Be the first person to like this.
Be the first person to like this.
kevin cham
16. ꨣꩌ ​ꨰꨈꨵ ꨚꨌꨮꩃ ꨟꩃ ꨀꨘꩀ꩝ 16. Ram glai paceng mang anak, 16. (Rừng dầy chắn ngang trước mặt) Fatimah Amin (fb)
Like (1)
Loading...
1
kevin cham
Câu 16. 1 «Nai Mai Mang Makah», chú thích : — ram : rậm rạp, dầy (rừng) — glai : rừng * Ram glai (có thể dịch): rừng dầy hay rừng rậm — paceng : chắn — mang anak : trước mặt Karim Abdul Rahman (fb)
Like (1)
Loading...
1
kevin cham
Câu 16. 1 «Nai Mai Mang Makah», chú thích : — ram : rậm rạp, dầy (rừng) — glai : rừng * Ram glai (có thể dịch): rừng dầy hay rừng rậm — paceng : chắn — mang anak : trước mặt Karim Abdul Rahman (fb)
kevin cham
15. ꨯꨕꩌ ꨯꨗꨱ ꨯꨕꩌ ꨕꨭꩂ ꨕꨮꩂ꩝ 15. Dom nao dom dung deng, 15. (Bước đi ngựa lại ngập ngừng) Fatimah Amin (fb)
Be the first person to like this.
kevin cham
Câu 15. 1, «Nai Mai Mang Makah», chú thích : — dom nao : bao nhiêu muốn đi — dung deng : dùng dằng; ngập ngừng — dom dung deng : bao nhiêu dùng dằng/ bao nhiêu ngập ngừng — dom nao dom dung deng : muốn đi nhưng lại cứ dùng dằng không muốn đi (bịn rịn) Karim Abdul Rahman (fb)
Be the first person to like this.
kevin cham
Câu 15. 1, «Nai Mai Mang Makah», chú thích : — dom nao : bao nhiêu muốn đi — dung deng : dùng dằng; ngập ngừng — dom dung deng : bao nhiêu dùng dằng/ bao nhiêu ngập ngừng — dom nao dom dung deng : muốn đi nhưng lại cứ dùng dằng không muốn đi (bịn rịn) Karim Abdul Rahman (fb)
kevin cham
14. ꨛꨩꨍꨭꩉ ꨅꨩ ꨤꩄ꩝ ꨓ​ꨯꨇꨱꩀ ꨅꨩ ꨝꨪꨌꩆ꩝꩝ 14. Paphur o lac, takhaok o bican,, 14. (Nước đại chẳng rằng, nước kiệu chẳng buồn thưa) Fatimah Amin (fb)
Be the first person to like this.
kevin cham
Câu 14. 2, «Nai Mai Mang Makah», chú thích : — paphur : nước đại, nước chạy nhanh, nước rút (cách chạy của ngựa) — takhaok : nước kiệu, nước chay hay đi nhẹ nhàng (cách chạy của ngựa) — lac : nói — bican : nói, bàn bạc, luân bàn Paphur o lac : nước đại không nói (ngựa không chịu chạy) takhaok o bican : nước kiệu không luận bàn (nước kiệu ngựa cũng không đi) Karim Abdul Rahman (fb)
Be the first person to like this.
kevin cham
Câu 14. 2, «Nai Mai Mang Makah», chú thích : — paphur : nước đại, nước chạy nhanh, nước rút (cách chạy của ngựa) — takhaok : nước kiệu, nước chay hay đi nhẹ nhàng (cách chạy của ngựa) — lac : nói — bican : nói, bàn bạc, luân bàn Paphur o lac : nước đại không nói (ngựa không chịu chạy) takhaok o bic...View More
kevin cham
ꨀ​ꨰꨧꩍ ​ꨴꨕꨭꩇ ꨓ​ꨰꨆ ꨕꨮꩃ ꨌꩃ꩝ 13. Asaih drup takai deng cang, 13. (Ngựa dẫm chân đứng đợi) Fatimah Amin (fb)
Be the first person to like this.
kevin cham
Câu 13. 1, «Nai Mai Mang Makah», chú thích : — drup takai : dẫm chân, nghiêm chân — cang : đợi Karim Abdul Rahman (fb)
Be the first person to like this.
kevin cham
Câu 13. 1, «Nai Mai Mang Makah», chú thích : — drup takai : dẫm chân, nghiêm chân — cang : đợi Karim Abdul Rahman (fb)
kevin cham
ꨀꨳ ꨝꨭꨤꩆ​ ​ꨴꨓꨭꩆ ꨓ​ꨯꨚꨮꩆ ꨓꨧꨪꩀ 12. Aia bulan trun tapén tasik, 12.(Trăng tàn trên bãi biển) Fatimah Amin (fb)
Be the first person to like this.
kevin cham
Câu 12. 1, «Nai Mai Mang Makah», chú thích : — aia bulan/bilan : mặt trăng — tapén : bên, bờ — tasik/ tathik : biển Dịch nguyên văn : "Aia bulan trun tapén tasik" : Trăng xuống trên bãi biển. Karim Abdul Rahman (fb)
Be the first person to like this.
kevin cham
Câu 12. 1, «Nai Mai Mang Makah», chú thích : — aia bulan/bilan : mặt trăng — tapén : bên, bờ — tasik/ tathik : biển Dịch nguyên văn : "Aia bulan trun tapén tasik" : Trăng xuống trên bãi biển. Karim Abdul Rahman (fb)
kevin cham
ꨌꨳꨪꩌ ꨥꨮꩀ ꨚꨮꩉ ꨯꨗꨱ꩝ ꨈꨪꨙꨮꩃ ꨤ​ꨋꨶꨬ ꨧ ꨤꨊꨪꩀ꩝꩝ 11. Ciim wek per nao, gindeng languei sa lingik, 11. (Chim lại bay đi, một trời yên ắng) Fatimah Amin (fb)
Be the first person to like this.
kevin cham
Câu 11. 2, «Nai Mai Mang Makah», chú thích : — gindeng languei : yên không tiếng động. Yên tĩnh Karim Abdul Rahman (fb)
Be the first person to like this.
kevin cham
Câu 11. 2, «Nai Mai Mang Makah», chú thích : — gindeng languei : yên không tiếng động. Yên tĩnh Karim Abdul Rahman (fb)
martinwildros
updated his profile information.
Be the first person to like this.
Be the first person to like this.
martinwildros
updated his cover photo.
Be the first person to like this.
Be the first person to like this.
kevin cham
10. ꨯ​ꨡꨵꨮꩂ ꨯ​ꨡꨵꩃꩂ ꨝꨪꨋꨭꩀ ꨰ​ꨨꩀ꩝ ꨔꨭꨩ ꨤꨢꨭ꩝꩝ 10. Mbléng mbléng binguk saik, thu layu,, 10. (Nghiêng nghiêng hình bóng, héo khô) Fatimah Amin (fb)
Be the first person to like this.
kevin cham
Câu 10. 2, «Nai Mai Mang Makah», chú thích : — mbléng mbléng : nghiêng nghiêng — binguk saik : hình, bóng hình — thu : khô — layu/ layau : héo, tàn Karim Abdul Rahman (fb)
Be the first person to like this.
kevin cham
Câu 10. 2, «Nai Mai Mang Makah», chú thích : — mbléng mbléng : nghiêng nghiêng — binguk saik : hình, bóng hình — thu : khô — layu/ layau : héo, tàn Karim Abdul Rahman (fb)
Load More