Latest Videos
Ikan di Ram
by August 25, 2021
36 Views
(Lời Người Ra Đi | Chăm Version) Karaoke: https://youtu.be/9nLBe20mAHo Cuak | Sáng tác: Trần Hoàn - Hoàng Thi Thơ Panuec Cam 1: Gru Châu Văn Kên Panuec Cam 2: IDR Adaoh: Thảo Sakaya B-Z: Ikan ___ Lirik: (dalam widio) P.Cam 1 - Phling - P.Cam 2 ___ Để tra từ vựng, các bạn vào https://nguoicham.com/cdict, hoặc tải app Cdict từ App Store, Google Play về sử dụng trên thiết bị của mình. For vocabulary, please visit https://nguoicham.com/cdict or download CDICT app from App Store or Google Play for your devices. ___ Work for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support.
kevin cham
by January 26, 2021
234 Views
Share your videos with friends, family, and the world
Contact Us
You can ask questions about the site here.
  • Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
mydung
Champa
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
2
Ikan di Ram
Love (1)
Loading...
You and 1 other
Ikan di Ram
Like (1)
Loading...
Love (1)
Loading...
You and 2 others
mydung
shared a few photos
DI TÍCH GIẾNG CHĂM PA Những di tích giếng Chăm Pa và đã phát hiện được hàng loạt những giếng Chăm với địa bàn chủ yếu là những cồn cát ven biển, hay giữa những cánh đồng, một số trong nhà dân cả ở nô... View More
Like (1)
Loading...
1
mydung
is now friends with
Be the first person to like this.
mydung
shared a few photos
CON GIÁN Một con gián, không biết từ đâu, bay vào nhà hàng và đậu lên vai một quý bà. Quý bà vô cùng hoảng hốt. Khuôn mặt sợ đến tái mét, bà vừa la hét, vừa nhảy ra khỏi ghế ngồi, cố lắc thật mạnh đ... View More
Like (1)
Loading...
1
Inscription from Java kingdom during the 8th or might been from the 9th CE describes about the neighboring kingdoms. In these there were Kaling (Indian) Arya (Aryan) Singhala (Sri Lanka) Dravila (poss... View More
Like (1)
Loading...
1
Load More