Latest Videos
Ikan di Ram
by May 10, 2020
31 Views
Harei Pataom Mbaok Phụ đề Chăm ngữ Karaoke: https://youtu.be/Jqro7M4CSOA Download MP3: https://1drv.ms/u/s!Ajg78mybdhQM4Db65YqBld6YVYm7 Cuak: Chế Linh Adaoh: Thảo Sakaya di Harei "KNK-Show 2" di Labik: The Coffee 1982, district 9, Saigon. ___ Lirik: (dalam widio) ___ For vocabulary, please visit https://nguoicham.com/cdict Or search "inalang", "Cham dictionary" in App Store to get the app. ___ Work for save the Cham language and make it great again. Thanks for your support.
Recent News
Contact Us
You can ask questions about the site here.
Asa Bonwick
updated their profile information.
Be the first person to like this.
kevin cham
shared a few photos
Góc nhìn xã hội: CHĂM TRÊN LÀN SÓNG FACEBOOK Hơn mấy trăm năm chìm trong giấc ngủ, dân tộc Chăm tưởng chừng bị lãng quên vĩnh viễn. May thay, dân tộc ấy vẫn còn được thế giới nhắc đến, vẫn còn có nhi...View More
Be the first person to like this.
Kaka
shared a video
Like (1)
Loading...
1
kevin cham
Tâm sự Nàng Mỵ Ê - Tản Đà. Châu Giang một dải sông dài, Thuyền ai than thở, một người cung phi! Đồ Bàn thành phá huỷ,...View More
Like (2)
Loading...
2
Srimat Cadarang
Hay
June 21, 2020
kevin cham
***Người Chăm có câu: “Aia praong radéh ndik gaiy, tel tuk aia raiy gaiy ndik radéh”. Trong đó: _ Aia: nghĩa là “nước”, trong trường hợp này có thể hiểu “aia” là “sông” hoặc “biển”....View More
Like (1)
Loading...
1
toan toan ha
Like (1)
Loading...
1
toan toan ha
Be the first person to like this.
Load More