By: On December 29, 2018
Khi nhắc đến nền văn minh và văn tự Champa, thì Chữ Thrah Chăm nói chung và chữ Rumi Cam (Latin) nói riêng nay đã trở thành di sản ngôn ngữ của chữ viết Chăm. Để làm rõ về hệ thống Rumi Cam EFEO, Thầy Lưu Quang Sang (Sacramento) đã trình bày và lý giải một cách chi tiết về nguyên âm, phụ âm và cách cấu tạo. Theo quan điểm của Thầy, tại thời điểm này thì chữ viết Rumi Cam EFEO 1997 là hệ thống phiên âm khoa học nhất, nhằm hỗ trợ phiên âm, học chữ Thrah và ghi Rumi Cam một cách tiện lợ...
150 views 1 like
By: On July 17, 2018
Salam mikwa. #CdictTeam xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý bà con cô bác anh chị em đã đồng lòng và ủng hộ cho project “Từ điển Chăm Online Việt-Chăm-Anh”. Người Chăm chúng ta có nhiều thứ để tự hào với thế giới bên ngoài, một trong những điều tự hào trong lịch sử hiện đại chính là tinh thần "Nội lực cộng đồng". Mỗi lần kêu gọi sự giúp đỡ cho bệnh nhân hiểm nghèo hay cho các hoạt động văn hóa mang ý nghĩa cho dân tộc thì anh em đồng tộc thường hưởng ứng và đóng góp với tinh thần tự...
347 views 0 likes
By: On June 8, 2018
Salam mikwa, NC xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý nhân, quý bà con cô bác anh chị em đã đồng lòng và ủng hộ cho project Từ điển Online Viet-Cham-Anh. NC thật sự rất xúc động, vui mừng và hạnh phúc vì chỉ sau một thời gian rất ngắn khi NC thông qua website Nguoicham.com để kêu gọi hỗ trợ $5000 cho project Từ điển Online để đưa mục “Việt - Cham - Anh" vào trong Cham Dictionary Online tại địa chỉ http://nguoicham.com/cdict. Cuối cùng NC đã nhận được nhiều sự ủng hộ, động viên cả tinh t...
217 views 0 likes
By: On May 29, 2018
Vào đây để bảo trợ chương trình đưa mục " Việt - Cham - Anh " vào trong Cham Dictionary    Thời gian gây quĩ (05-26-2018 tới 06-30-2018). Nếu đến ngày đáo hạn mà không đủ số tiền thì NC sẽ hoàn tiền lại cho bà con.   Gây quĩ cho việc đưa mục "Việt - Cham - Anh" vào trong Cham Dictionary ONLINE. https://www.gofundme.com/cham-dictionary Salam mikwa,Web: nguoicham.com (NC) muốn gây quỹ khoảng $5,000 để đưa mục "Việt - Chăm - Anh" vào trong từ điển Cham dictionary (Cdict) ở http://ngu...
180 views 1 like
By: On May 26, 2018
     Written by Putra Podam    Bộ gõ Chamkey là ứng dụng gõ chữ Cham đa năng trên hệ điều hành Windows (Phiên bản dùng cho máy PC). I). SỬ DỤNG FONT CHO CHAMKEY Để dùng bộ gõ Chamkey, người sử dụng cần cài đặt font có dạng (EFEO Cam…) như một số font dưới đây: EFEO Cam Pajai, EFEO Cam Parik, EFEO Cam Kraong, EFEO Cam Panrang, EFEO Cam Panduranga, EFEO Cam AiaRu, EFEO Cam AiaTrang, EFEO Cam Kauthara, EFEO Cam Wijaya, EFEO Cam Amarawati, EFEO Cam IndraPura, EFEO Cam SimhaPura, EFEO...
201 views 0 likes
By: On January 21, 2018
AKHAN INALANG ONLINE & APPCdict Online & App   English below (*)   Salam mikwa ong-ong kamei-mei adei saai atah jaik.   Sau một khoảng thời gian rất dài cho việc nhập liệu và hoàn thiện website, cuối cùng UrangCam Team cũng đã xong 99,99696969% và nay được trịnh trọng ra mắt cùng mikwa bộ từ điển Chăm Online. Chúng tôi gọi nó là CDICT (viết tắt của Cham Dictionary) và dựng nhà ở địa chỉ: http://nguoicham.com/cdict. Các bạn cũng có thể tra từ vựng ngay ở trang chủ http://ngu...
197 views 0 likes
By: On July 25, 2015
Balan Cam blN c' [Cam]  . balan sa blN s% [Cam M]: tháng một = premier = January  . balan dua blN d&% [Cam M]: tháng hai = deuxième = February  . balan klau blN k*~@ [Cam M]: tháng ba = troisième = March  . balan pak blN F%K [Cam M]: tháng bốn = quatrième = April  . balan lima blN l|m% [Cam M]: tháng năm = cinquième = May  . balan nem blN n' [Cam M]: tháng sáu = sixième = June  . balan tajuh blN tj~H [Cam M]: tháng bảy = septième = July  . balan dalipan blN dl|pN [Cam M]: tháng tám = huitième =...
146 views 0 likes
By: On June 13, 2015
 Introducing transcription of Cham Akhar Thrah based on Cham Latin EFEO   Traditional Cham script or Cham Akhar Thrah has been widely used in the Cham community includes a number of letters as listed below: Vowels group: vowel group of Cham Akhar Thrah has 6 letters. a i u e A o a i u é ai o     Consonants Group: Consonants group of Cham Akhar Thrah has 35 letters. k K g G q Q     k kh g gh ng ng     c C j J z Z ...
111 views 0 likes
By: On April 17, 2015
DAK RAI TUEI THUN RAI RAH Thien Sanh Phan   Panuec akhan: Kadha sakarai ni dahlak lang tuei akhar Cam mâng di anâkhan “Lich Trinh Bien Co Theo Nien Dai” dalam tapuk Champaka 12. *** (Tuek tabiak mbeng di sa).  Bino tuei Sakkarai Campa Thun 192 threh rai Campa hu angan LINYI “Lam-ap”. Thun 629, angan Campa hu sarak di angaok batau pak My-son. Thun 667 angan Campa hu mboh di angaok batau pak nagar Kur. Thun 758, angan Lin-yi salih angan wek jieng  Hoang-Vuong. Thun 817, angan Pandura...
224 views 1 like
By: On March 28, 2015
Khik Sap Ndom Saong Wak Akhar Thrah Cam Jasakavi Urang taha hu lac “Panuec ndom Cam daok yau tanâh aia Cam daok”. Haber panuec urang taha ndom yau nan? Sap puec panuec ndom ngap yau suan thep bengsa Campa. Sap amaik manâk drei nao tel halei drei lijang seng anâk Cam nan rei. Mayah hu sa urang lingiw ngap yau Yuen, Laow tanyi drei lac “sa-ai thau ndom thau wak akhar Cam halei? Drei lac haber ni! Apakar ni ngap ka dahlak sanâng biak drut druai di hatai baoh kayua anâk Cam lihik aia h...
261 views 1 like
By: On March 15, 2015
Madeh Hatai Indrapura Chau Dahlak hu sa dalukal ni kieng kalak wek saong mik wa peng aiek yaom. Kadha ni ngap ka dahlak caik di dalam hatai tel harei ni. Hadei di graduat (graduate) sang bac highschool, dahlak jang yau hadom ayut dam dara daok dalam palei tabiak nao magru di sang bac university pak Bai-gaor (Saigon). Tel bulan Ramavan marai, dahlak da-a hadom anâk saih ayut Yuen daok bac saong gep pieh marai riwang palei dahlak. Hadom anâk saih ayut Yuen jang kieng thau, kieng aie...
203 views 2 likes
By: On March 14, 2015
Pahlawan Teng Gaiy Thakwa Palei Ram Bulan 4 thun 1975, kalin praong pak aia Viet Nam. Yuen di gah Birak marak saong Yuen pak gah Mraong. Dua gah masuh, matak gep pieh mablah ngap Po di Nagar Viet Nam. Harei 16 bulan 4 thun 1975, bhum Ninh Thuan laik tamâ dalam tangin Yuen di gah Birak. Harei nan yeh ngap ka paran Cam di Panrang thruw duw, karung kareng, nduec bal glai bal klaow. Manâng drei caoh ribang padep rup dalam ala haluk, manâng drei nduec nao dep ga-ndep pak apuh, pakak, ...
157 views 4 likes