74 views

HY GIỮ NGUYÊN THNG ĐIỆP MԀ TI GỬI CHO BẠN VԀ SAO CHP Nɓ MỘT CCH CHMNH XC.
IMPORTANT: KEEP YOUR message that I send you and copy it exactly.


There is money, we can not afford to buy the clock time.


There is money we can buy a bed but not sleep buy


There is money we can afford to buy a book but not knowledge.


There is money, we can see a doctor but do not buy good health


There is money we can buy position but not purchased respected.


There is money we can afford to buy blood but not life


There is money we can buy body, but not buy love.


Chinese proverbs bring good luck, but it originated from the Netherlands.


8 The message went around the world, now it's back to bring good luck to you when you read it.


This is not a joke.


Your luck will come by mail or Internet


Please send a copy to those who truly need luck.


Do not send money because you can not buy luck and can not keep it in the next over 96h (4 days).


Here are some examples of those who have been fortunate after receiving this message


CONSTANTIN, who received the first in 1953, he requested the Secretary-star 20.


And 9 hours later, he hit 99 million in the lottery in his country.


CARLOS - employees - also received a similar, but did not send it out. A few days later he lost his job.


He then changed its mind, send it off, and he became rich


In 1967, Bruno received a copy, he laughed and dispose of it, a few days after his son is sick.


He was looking for and how to make 20 copies to send. 9 days later, he received news that his son was unharmed.


This message is sent by ANTHONY DE CROUD, a missionary from South Africa.


96 HOURS BEFORE


YOU HAVE TO SEND THIS OUT.


Luck will come to you within 4 days after the moment you receive this message if you do what is required quickly.


This is true.


This message is sent for your own good fortune.


Luck will knock on your door.


Please send 20 copies to acquaintances, friends and family.


Just a day after that you will receive good news or surprises.


I send this message and hope that it will go around the world.


You only need to send out 20 copies and wait for good news the next day.


IMPORTANT:
KEEP YOUR message that I send you and copy it exactly.
Dịch:
Cs tiền, ta c thể mua được đồng hồ nhưng khng mua được thời gian.


C㴳 tiền, ta c thể mua được một chiếc giường nhưng khng mua được giấc ngủ


C㴳 tiền, ta c thể mua được một cuốn sch nhưng kh㡴ng mua được kiến thức.


C tiền, ta c thể đến kh㳡m bc sĩ nhưng khng mua được sức khỏe tốt


Cᴳ tiền, ta c thể mua được địa vị nhưng khng mua được sự nể trọng.


C㴳 tiền, ta c thể mua được mu nhưng kh㡴ng mua được cuộc sống


C tiền, ta c thể mua được thể x㳡c nhưng khng mua được tnh y䬪u.


Tục ngữ Trung Quốc mang đến may mắn nhưng n lại c nguồn gốc từ H㳠 Lan.


Thng điệp ny đ䠣 đi 8 vng thế giới, by giờ n⢳ quay trở lại để mang đến may mắn cho bạn khi bạn đọc được n.


Đy kh㢴ng phải l tr đಹa.


Sự may mắn của bạn sẽ đến bằng mail hoặc Internet


Hy gửi một bản copy đến những người thật sự cần may mắn.


Đừng gửi tiền bởi v bạn kh㬴ng thể mua được vận may v khng thể giữ nള ở lại bn cạnh hơn 96h (4 ngy ).


Đꠢy l vi v࠭ dụ của những người c được sự may mắn sau khi nhận được thng điệp n㴠y


CONSTANTIN, người đ nhận bản đầu tin v㪠o năm 1953, ng đ y䣪u cầu thư k sao ra 20 bản.


V 9 giờ sau, �ng đ trng 99 triệu trong giải xổ số tại nước 㺴ng.


CARLOS - người lm thu - cũng nhận được một bản tương tự, nhưng đણ khng gửi n đi. V䳠i ngy sau anh ta đ bị mất việc l࣠m.


Sau đ, anh thay đổi suy nghĩ, gửi n đi, v㳠 anh trở nn giu c꠳


Năm 1967, BRUNO nhận được 1 bản, anh ta cười nhạo v vứt bỏ n, vೠi ngy sau con trai của anh ta bị bệnh.


Anh ta đ t࣬m kiếm lại v sao ra lm 20 bản để gửi đi. 9 ngࠠy sau, anh nhận được tin l con trai anh đ b࣬nh an v sự.


Thng điệp n䴠y được gửi bởi ANTHONY DE CROUD, một nh truyền gio từ Nam Phi.


TRƯỚC 96 GIỜ


BẠN PHẢI GỬI THࡔNG ĐIỆP NY ĐI.


May mắn sẽ đến với bạn trong v2ng 4 ngy kể giy phࢺt bạn nhận được thng điệp ny nếu bạn l䠠m theo những g được yu cầu thật nhanh ch쪳ng.


Đy l sự thật.


Th⠴ng điệp ny được gửi đi v sự may mắn của chଭnh bạn.


May mắn sẽ g cửa nh bạn.


H堣y gửi 20 bản copy đến những người quen, bạn b v gia đ蠬nh.


Chỉ một ngy sau l bạn sẽ nhận được tin tốt lࠠnh hoặc sự ngạc nhin.


Ti gửi th괴ng điệp ny v mong rằng n࠳ sẽ đi khắp thế giới.


Bạn chỉ cần gửi đi 20 bản v đợi tin tốt lnh vࠠo ngy tiếp theo.


ĐIỀU QUAN TRỌNG:
HY GIỮ NGUYÊN THNG ĐIỆP MԀ TI GỬI CHO BẠN VԀ SAO CHP Nɓ MỘT CCH CHMNH XC.

Posted in: Bút ký - Truyện
Like (1)
Loading...
1