admin
On October 2, 2013
52 views
Cam Karaoke Vol-01 chính thức ra mắt trong hai ngày lễ hội Katé 2013. 1. Ngày 05/10/2013 tại Sacramento, California, U.S.A 2. Ngày 05/12/2013 tại San Jose, California, U.S.A Rất mong các bạn ủng hộ Ca...Read MoreCam Karaoke Vol-01 chính thức ra mắt trong hai ngày lễ hội Katé 2013. 1. Ngày 05/10/2013 tại Sacramento, California, U.S.A 2. Ngày 05/12/2013 tại San Jose, California, U.S.A Rất mong các bạn ủng hộ Cam Karaoke đầu tiên này. Cảm ơn các bạn rất nhiều
Categories: Ảnh nghệ thuật
Dimension: 1920 x 1280
File Size: 1.34 Mb
Be the first person to like this.