By: On July 31, 2012
Hồ l trn tr䪪n đỉnh thp Po Nagar Mặc d vương quốc Champa đṣ bị xa tn tr㪪n bản đồ thế giới vo năm 1832, nhưng cho đến ngy nay những di sản văn h࠳a vật thể của Champa vẫn cn tồn tại v nổi bật nhất l⠠ cc đền thp rải rᡡc khắp miền trung Việt Nam. Đền thp Champa l một trong những di sản vật thể quan trọng đᠣ đạt đến đỉnh cao về gi trị nghệ thuật v cấp thiết phải được bảo tồn. Tiếc rằng những cᠴng trnh bảo tồn di sản đền thp Champa gần đ졢y đ gy ra những bức x㢺c trong giới nghin cứu nền văn...
160 views 0 likes
By: On July 31, 2012
Hồ l trn tr䪪n đỉnh thp Po Nagar Mặc d vương quốc Champa đṣ bị xa tn tr㪪n bản đồ thế giới vo năm 1832, nhưng cho đến ngy nay những di sản văn h࠳a vật thể của Champa vẫn cn tồn tại v nổi bật nhất l⠠ cc đền thp rải rᡡc khắp miền trung Việt Nam. Đền thp Champa l một trong những di sản vật thể quan trọng đᠣ đạt đến đỉnh cao về gi trị nghệ thuật v cấp thiết phải được bảo tồn. Tiếc rằng những cᠴng trnh bảo tồn di sản đền thp Champa gần đ졢y đ gy ra những bức x㢺c trong giới nghin cứu nền văn...
160 views 0 likes
By: On July 31, 2012
Hồ l trn tr䪪n đỉnh thp Po Nagar Mặc d vương quốc Champa đṣ bị xa tn tr㪪n bản đồ thế giới vo năm 1832, nhưng cho đến ngy nay những di sản văn h࠳a vật thể của Champa vẫn cn tồn tại v nổi bật nhất l⠠ cc đền thp rải rᡡc khắp miền trung Việt Nam. Đền thp Champa l một trong những di sản vật thể quan trọng đᠣ đạt đến đỉnh cao về gi trị nghệ thuật v cấp thiết phải được bảo tồn. Tiếc rằng những cᠴng trnh bảo tồn di sản đền thp Champa gần đ졢y đ gy ra những bức x㢺c trong giới nghin cứu nền văn...
160 views 0 likes