59 views

Ai đ yu bạn kh㪴ng phải v bạn l ai m젠 v họ sẽ l ai khi họ đi b젪n cạnh bạn.


Khng ai đng gi䡡 bằng những giọt nước mắt của bạn. V những người đng giࡡ sẽ khng bao giờ lm bạn kh䠳c.


ừng bao giờ cau mРy hay nhăn mặt thậm ch khi bạn đang buồn. Chắc chắn sẽ c ai đ� yu bạn chỉ v nụ cười của bạn thꬴi.


Với thế giới, bạn chỉ l một c nhࡢn, nhưng với một ai đ, bạn l cả thế giới.


㠐ừng ph thời gian cho những ai khng sẵn s�ng dnh thời gian của họ cho bạn.


C lẽ Thượng ೐ế muốn chng ta gặp một vi người sai trước khi gặp đ꠺ng người để ta cng biết ơn người đ hơn.


೐ừng khc v mọi việc đ㬣 qua, hy cười v mọi việc đang chờ ph㬭a trước.


Lun nhớ rằng bạn c hai c䳡nh tay: một để tự gip đỡ chnh m꭬nh, một để gip đỡ những người khc.


ꡐừng k vọng qu nhiều. 졐iều tốt đẹp nhất sẽ đến khi bạn t trng chờ nhất.


H�y nhớ: mọi việc xảy ra đều c nguyn do.

Posted in: Bút ký - Truyện
Like (1)
Loading...
1