163 views

Rồi anh sẽ chờ.
Nhưng nếu anh chờ em...
Khiến em cảm thấy khó chịu
Hãy lên tiếng nhé !
Rồi anh sẽ đi.
Chẳng làm phiền đến em nữa...
Đi về nơi thật xa.
Mang Tình Yêu dành cho Em chôn chặt ở tận đáy lòng mình...
Và chẳng để ai đánh thức nó dạy nữa !!!

Posted in: Bút ký - Truyện
Be the first person to like this.