Jathraoh
by On March 26, 2012
100 views

 

Jala ni haké tok sanâng ri-mbah

Lisei yau brah tagrok tung tian

Aia mata haok pathah drut pakal

Di hagait harei bilan adei atah sa-ai…?

Posted in: Văn Học
Be the first person to like this.
Bích Hiên
a nên có bản dịch = tiếng việt ko? e đọc fien âm tiếng chăm nhìu từ ko hĩu! hjx.....
April 8, 2012