• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
Tawziew
by On May 29, 2014
149 views

 

----_p`@H tn;$ h=n&----

 

p@H t~U t`N tb`K _kN aR# c@K =\g ,

h_d. j# j} , E@P-bK dL# dL# kL/ drH ,,

kt@K Q&% pQ{K F% yw%-E&K _d

l{Z{K tE{K S@H ab&] , h&$ hdH b@L p=tH ,,

 

t=lH E@P-x&N tb`K pR# _kN =\pT t{K ,

\g# nrH _\P

w@H mT% _m

F% ht~K wg p@H _\P

 

----------- d`} IN \d% tw _y`@w --------------

 

 

Posted in: Văn Học
Like (1)
Loading...
1
admin

ndoa karun saai ralo. Vì hiện giờ NC chưa cài font Champa 2 (G) nên khi đăng bài viết bằng tiếng Cham ngoài hai font "Bingu di tanran" và "Cam tanran" thì sẽ không hiện thị khi đăng bài. Vào link sau để xem cách đăng bài bằng tiếng Cham.

http://www.nguoicham.com/faqs/view/22/

bài viết được dùng font

... View More
May 29, 2014 Edited
Tawziew
Trong Thời đại này người dân- tộc Chăm phải hảnh diện , đúng vậy , bởi không còn chia rẽ trong CỘNG- ĐỒNG ( XÃ HỘI ) THẾ GIỚI , nhưng cái tồn tại này dù đã là điều chứng minh rõ rằng ; không bao giờ hư- hư ngược lại rất thật tế , bởi những Kinh Đô , Tháp Lăng hoang tàn , thêm những làng mạc người C... View More
3
3
June 15, 2014
Page generated in 0.9841 seconds with 77 queries and GZIP enabled on 23.91.70.23.