• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
admin
On December 23, 2014 334 views
Một con cá mẹ (loài các lóc bông Toman) không may bị mắc câu. Ngay khi người ngư dân kéo cá mẹ lên mặt nước, một cảnh ấn tượng xảy ra. Hàng ngàn chú cá con màu đỏ đổ xô đến xung quanh cá mẹ, chúng như muốn lao vào cứu cá mẹ… Người ngư dân nhìn thấy cảnh này đã thực sự cảm động và thả cá mẹ ra. Cá mẹ từ từ bơi về với đàn con của mình, rồi lặn xuống làn nước sâu.
Categories: Vui nhộn