admin
December 4, 2014
7 votes 173 views
Be the first person like this
admin

Các bạn tham gia chương trình "TGHH" sẽ add vào trong list cùa poll trên đề vote.

admin

video cua Kaka - http://www.nguoicham.com/video/984 ;chỉ là một ví dụ chứ không mang tính đem ra để THI vì nó không đúng thể lễ của cuộc thi. "hát trong buổi văn nghệ" không tính.

Be the first person to like this.
Be the first person like this
admin
Các bạn tham gia chương trình "TGHH" sẽ add vào trong list cùa poll trên đề vote.
admin
video cua Kaka - http://www.nguoicham.com/video/984 chỉ là một ví dụ chứ không mang tính đem ra để THI vì nó không đúng thể lễ của cuộc thi. "hát trong buổi văn nghệ" không tính.