• Facebook
  • Yahoo
  • Google
  • Live
  • Twitter
  • Live
admin
December 4, 2014
7 votes 217 views
Be the first person to like this.
admin

Các bạn tham gia chương trình "TGHH" sẽ add vào trong list cùa poll trên đề vote.

December 4, 2014
admin

video cua Kaka - http://www.nguoicham.com/video/984 chỉ là một ví dụ chứ không mang tính đem ra để THI vì nó không đúng thể lễ của cuộc thi. "hát trong buổi văn nghệ" không tính.

December 4, 2014
Page generated in 0.5761 seconds with 76 queries and GZIP enabled on 23.91.70.23.