admin
December 4, 2014
7 votes 198 views
Be the first person to like this.
admin

Các bạn tham gia chương trình "TGHH" sẽ add vào trong list cùa poll trên đề vote.

December 4, 2014
admin

#f2f2f2;">video cua Kaka - http://www.nguoicham.com/video/984 chỉ là một ví dụ chứ không mang tính đem ra để THI vì nó không đúng thể lễ của cuộc thi. "hát trong buổi văn nghệ" không tính.

December 4, 2014