Linh Dang
February 16, 2016
135 views 21 plays
Be the first person to like this.
admin
Đồ BànPanah tuak mang : Đàng Năng Quạ(Lời nhạc này là do chính cố nhạc sĩ Đàng Năng Quạ hát dưới dạng MP3 đã được Linh Dang post lên FB và được Karim Abdul Rahman nghe và ghi lại)Wey adei Cam kamei aia dreiMaong mboh pak haleiTung tian padrut padruai ralo mey Haké daok hapak madhir aia dreiBrai abih...View More