Linh Dang
February 16, 2016
169 views 23 plays
Be the first person to like this.
admin
Đồ Bàn
Panah tuak mang : Đàng Năng Quạ
(Lời nhạc này là do chính cố nhạc sĩ Đàng Năng Quạ hát dưới dạng MP3 đã được Linh Dang post lên FB và được Karim Abdul Rahman nghe và ghi lại)

Wey adei Cam kamei aia drei
Maong mboh pak halei
Tung tian padrut padruai ralo mey
Haké daok hapak madhir aia drei

Brai abih...View More
2
2
February 16, 2016