Kaka

Các bạn làm các bước sau đây để nhập ảnh từ facebook or Flickr vào trong NC các bạn nhé.

1. Click vào PICTURE IMPORTER

2. Hình ảnh sẽ hiện lên như ở dưới đây. Các bạn chỉ làm theo các bước như ở trong hình là được thôi.

3. Làm theo từ bước 1 đến bước 6.

Nếu có gì thắc mắc nhớ trả lời ở dưới cách hướng dẫn này. Chúc các bạn may mắn.

p.s: Các bạn có thể vào link http://www.nguoicham.com/photo/album/309/h%C3%ACnh-h%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%A9n/ , rồi click vào Xem tất cả kích cỡ ảnh ở dưới hình -- click vào 991x538 để xem rõ hơn.

 
Last update on May 31, 3:54 pm by inkaja.
Like (3)
Loading...
3