Viewing Single Post

VỢ = WIFE trong đó bao gồm : W = Washing (giặt giũ) I = Ironing (Là, ủi) F = Food (Nấu ăn) E = Entertainment (Giải tríWink


CHỒNG = HUSBAND trong đó bao gồm : H = Housing (Xây nhàWink U = Understanding (Biết điều) S = Sharing (Chia sẻ) B = Buying (Mua sắm) A = And (vàWink N = Never (Không bao giờ) D = Demanding (Đòi hỏi

Be the first person to like this.