Unspecified - no licensing information is associated
79
  • May 15, 2015 (Added)
  • 9 (Comments)

Write a comment...

Show More  Show Less 
5 users reacted this
admin

bạn làm như bạn prancham chỉ dẫn ở trên là được. Chúc bạn may mắn.

Thành Tín

mình ko biết cách phát âm như thế nào cho đúng khi phiên âm ra latin. mọi người giúp mình đc ko?thanks nhiều


 

Hán Quảng Phi Châu

thanks bạn prancham nhiều nhé...! rất bổ ích đấy

Mun Anna

a- hei admin

ahei ah] [Cam M]

Like (5)
Loading...
5
5 users reacted this
admin
bạn làm như bạn prancham chỉ dẫn ở trên là được. Chúc bạn may mắn.
Thành Tín
mình ko biết cách phát âm như thế nào cho đúng khi phiên âm ra latin. mọi người giúp mình đc ko?thanks nhiều 
Hán Quảng Phi Châu
thanks bạn prancham nhiều nhé...! rất bổ ích đấy
Mun Anna
a- hei 
admin
ahei ah] [Cam M]