Unspecified - no licensing information is associated
76
  • May 15, 2015 (Added)
  • 13 (Comments)

1400 Từ Căn Bản Việt-Chăm-Anh

Category:
Show More  Show Less 
, and  reacted this

Inkaja đưa Từ điển này ra quá hay. Inkaja biak ghơh ba Inư Lang ni tabiak. Mưyah hu suen xuk, urang pakan pamưk hadei. Min urak ni drei hu si ngui. Đua karun.


 

Anh Sumoter

có phát âm nữa thì hay quá

Anh Sumoter

ai có thể làm video phát âm 1400 từ o trên ko, em cảm ơn nhìu


 

Tawziew
Vi tính bảng mình p...
ra chử chăm có được không? Cách nào ? Huớng dẫn giùm mình nhỉ? Rất cảm ơn . Dji in dra tawziew ( dao tiêu )...dji in dra tawziew chân thành (đua ơn ngai bjak ralô amưm Đủ ; djak djương abouh inưakhan Căm thjam ghơh dì "máy tính" thjam mưkrư , yau mưla djương bingù ... aphun kayaw mưlaik abouh lingih lingow dalam bờn nat tathih paran Cămpa anit ranăm . Panôic đơm , săp amaik Căm mưng sani ôh mưda lihik dalăm urai djaw haci hacih nan padjơh . Urak ni saai Amưm douk khăng kadăng ley , djăp karô ralo ley ? ghoul adey ôn tabôn likow tangi riwăng... Tadhaw yuh pa saai mik pô miêt miêt ralô prưn yawa , mat - sanưng hluh truh pa ralô gruk hig ...) salam , pagôn hu patoum hapak harey thiam hadey ...
Lương Vấn
quên hết rồi. hic hic :((
Like (3)
Loading...
3
, and  reacted this
Inkaja đưa Từ điển này ra quá hay. Inkaja biak ghơh ba Inư Lang ni tabiak. Mưyah hu suen xuk, urang pakan pamưk hadei. Min urak ni drei hu si ngui. Đua karun. 
Anh Sumoter
có phát âm nữa thì hay quá
Anh Sumoter
ai có thể làm video phát âm 1400 từ o trên ko, em cảm ơn nhìu 
Tawziew
Vi tính bảng mình p... ra chử chăm có được không? Cách nào ? Huớng dẫn giùm mình nhỉ? Rất cảm ơn . Dji in dra tawziew ( dao tiêu )...dji in dra tawziew chân thành (đua ơn ngai bjak ralô amưm Đủ ; djak djương abouh inưakhan Căm thjam ghơh dì "máy tính" thjam mưkrư , yau mưla djương bingù ... aphun k...View More
Lương Vấn
quên hết rồi. hic hic :((