Unspecified - no licensing information is associated
9
  • May 26, 2012 (Added)
  • 3 (Comments)
Ban Thanh Nien Bhum Kawei Palei Ram tai Hoa Ky

Kinh moi
Show More  Show Less 
Be the first person to like this.
Washington, USA ngày 26 tháng 5 năm 2012,

Tôi xin kính chúc Ban Thanh Niên Bhum Kawei Palei Ram Tại Hoa Kỳ
tổ chức thành công Ngày Lễ Hội Truyền Thống - Harei Mukei 2012!

Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Bảo Tồn Văn Hóa Champa USA,
Chủ Tịch

Đặng Chánh Linh
May 27, 2012
Kaka
Cảm ơn Chủ Tịch HBTVH Champa nhiều nhé.
May 27, 2012

Chuc Ban Bhum Kawei plei Ram don HAREJ MUK KEJ thanh cong tot dep.

June 27, 2012