Unspecified - no licensing information is associated
107
  • July 7, 2012 (Added)
  • 24 (Comments)

Lời nhạc Cham

Show More  Show Less 
 reacted this
Ikan di Ram

Hehehe. E ko khoái cái vụ này lắm. Với lại beat là của bạn em nó bỏ kinh phí ra làm (hơi mắc) và đi xin, và bạn ấy chưa muốn công khai lúc này. Nếu hát và mix trực tiếp cho vui thì được.
Vậy, phiền anh làm beat vậy ^^

vinh hoa

Nếu làm được karaoke bằng akhar thrah thì hay biết mấy (không biết về mặt kỹ thuật có cho phép không ?). Nếu thành công, anh em mình sẽ có cơ hội học chữ chăm thông qua bài hát nhỉ !!!

Ikan di Ram

Làm Akhar Thrah chạy song hành thì mình làm được. Dạo sắp Tết này hơi bận bịu xíu, sẽ làm mẫu post lên đây trong 1 thời gian gần Smile


 

Biak ghơh song siam ligeh, Ikan ngak hu Akhar Thrah đuơc hu tuk doh nan biak ligeh ka thei takrư bac Akhar Thrah. Đua phôl.


 

Ikan di Ram

Ndom ye ngap, blaoh hu mbaok mata nyu yau ni: https://www.youtube.com/watch?v=02RAXg7W0AQ

Like (1)
Loading...
1
 reacted this
Ikan di Ram
Hehehe. E ko khoái cái vụ này lắm. Với lại beat là của bạn em nó bỏ kinh phí ra làm (hơi mắc) và đi xin, và bạn ấy chưa muốn công khai lúc này. Nếu hát và mix trực tiếp cho vui thì được. Vậy, phiền anh làm beat vậy ^^
vinh hoa
Nếu làm được karaoke bằng akhar thrah thì hay biết mấy (không biết về mặt kỹ thuật có cho phép không ?). Nếu thành công, anh em mình sẽ có cơ hội học chữ chăm thông qua bài hát nhỉ !!!
Ikan di Ram
Làm Akhar Thrah chạy song hành thì mình làm được. Dạo sắp Tết này hơi bận bịu xíu, sẽ làm mẫu post lên đây trong 1 thời gian gần  
Biak ghơh song siam ligeh, Ikan ngak hu Akhar Thrah đuơc hu tuk doh nan biak ligeh ka thei takrư bac Akhar Thrah. Đua phôl. 
Ikan di Ram
Ndom ye ngap, blaoh hu mbaok mata nyu yau ni: https://www.youtube.com/watch?v=02RAXg7W0AQ