Unspecified - no licensing information is associated
118

Tự học tiếng Chăm Online

Show More  Show Less 
Like (2)
Loading...
2
samkei95
I very like it.. very interesting
March 11, 2012
JaNaot Baoh Bini
anh kaka giup em download tai lieu nay voi
March 20, 2012
Tuyet Mai Nguyen Thi

bạn chọn mục Email as Attachment rồi gõ địa chỉ mAIL mình vao, gửi , rồi mở mail minh ra là thấy . mình đã làm vậy, và đã in ra đươc. cho minh hòi làm sao để download font chăm vậy bạn?

November 13, 2012
Tuyet Mai Nguyen Thi

Bạn jaNot baoh bini làm thử đi nhé, gửi mail cho chính mình đó, rồi mở file pdf ra, mình thấy quyển tự hoc tiếng chăm này hay lắm. nhớ kiểm tra thư rác, nhiều khi file nằm trong thư rác nhé bạn

November 13, 2012