Linh Dang
by On January 20, 2013
231 views

Washington, USA ngày 20 tháng 1 năm 2013,

Ban Biên Tập Champaka.info chỉ thật sự chỉ có bốn người thường xuyên viết bài: Tiến sĩ Po Dharma, Karim( Lộ Trung Cân), Musa (Thành Công Thỏa ) , và Thành Công Vinh. Chỉ có bốn người cho mình là đúng, còn lại toàn thể Cộng đồng Chăm là sai hay sao?

Xin mọi người hảy ngưng tay đấu đá nhau ngay hôm nay.

Ai còn tiếp tục viết bài nói xấu người khác nữa, thì chính kẻ đó, web site đó là người CỐ Ý gây chia rẽ Cộng đồng Chăm. 

Cá nhân tôi, chỉ là một hạt cát trong sa mạc Champa, cầu xin các linh hồn của Vong Quốc Champa, của Pô Kongrai, của Porome, ..... hãy phù hộ cho Cộng đồng Chăm của chúng ta được bình an!

Xin mọi người hảy dành thời gian để truyền bá: lịch sử của Vương Quốc Champa cho 90 triệu dân Việt Nam cùng hiểu biết. 

Xin mời mọi người cùng nghe: Chương trình nói chuyện về nguồn gốc và lịch sử của Vương quốc Champa của Đài EM Radio: ( www.emradio.org )

http://www.youtube.com/watch?v=uRCT8pSyQg8

Và xin mời mọi người cùng xem playlist của:  "Champa đòi quyền Dân Tộc Bản Địa "

http://www.youtube.com/watch?v=OED1L1Z2Ttg&list=PL0kXM6fgiAvNn5ikOoCiDSNs7zIy0Jqbx&feature=mh_lolz

Đoa karun ralô.

Linh Đặng

Washington, USA

Like (9)
Loading...
9