prancham
by On January 16, 2013
220 views

Năm 2012 l năm được đnh dấu cࡳ nhiều sự kiện diễn ra trn cả ton thế giới,với một g꠳c cộng đồng b nhỏ như dn tộc Chăm c颡c sự kiện văn ha cũng din ra li㪪n tục khng ngừng nghỉ, từ vng qu乪 đến thị thnh, lan sang cả TP.HCM v đến cả Đồng M࠴ – H Nội.


Cc sự kiện văn hࡳa diễn ra một phần no đ cũng cೳ sự quan tm đng mức của Đảng v⺠ chnh quyền địa phương, đ tạo điều kiện thuận lợi để c�c sự kiện văn ha dn tộc Chăm được diễn ra thường xuy㢪n hơn.


Cng điểm lại một số sự kiện văn ha nổi bật của d鳢n tộc Chăm trong năm 2012.


1.Mở lớp học nhạc cụ truyền thống Chăm lần đầu tin tại TP.HCM


Cng với sự ph깡t triển v du nhập giao lưu văn ha, một bộ phận giới trẻ chạy theo xu hướng văn hೳa hiện đại đ qun đi truyền thống văn h㪳a dn tộc đầy bản sắc. đứng trước tnh h⬬nh đ Chi hội dn tộc Chăm TP.HCM với sự gi㢺p đỡ của quỹ CEEVN-H Nội đ mở lớp dạy nhạc cụ dn tộc Chăm, khai giảng v㢠o ngy 31.03.2012 dưới sự chỉ dạy của nghệ nhn Thiࢪn Sanh Thềm.


Kha học đ diễn ra th㣠nh cng tốt đẹp v g䠳p phần bảo lưu gi trị truyền thống văn ha d᳢n tộc trong xu thế hội nhập hiện nay.


nhac-cu-Cham-15


Ảnh : Chamranam.com


nhac-cu-Cham-31


Ảnh : Chamranam.com


2. Sinh vin Chăm mừng năm mới Rija Nugar tại Cần Giờ 2012


Rija Nugar được xem l năm mới của dꠢn tộc Chăm tnh theo lịch Chăm, lễ hội Rija Nugar diễn ra trong 2 ngy(đầu th�ng 1 lịch Chăm),1 ngy vo vࠠ 1 ngy ra, tất cả cc lࡠng Chăm đều tổ chức lễ hội Rija Nugar khng phn biệt Awal v䢠 Ahier. Mục đch của lễ hội Rija Nugar l cầu cho mưa thuận� gi ha, tr㲡nh khỏi tai ương bệnh tật, cầu được ma mng v頠 bnh an cho dn l좠ng.


Được sự cho php của chnh quyền địa phương Chi hội d魢n tộc Chăm TP.HCM đ tổ chức chương trnh mừng hội Rija Nugar cho sinh vi㬪n Chăm tại Khu du lịch Kh!nh Sơn – X An Thới Đng – Huyện Cần Giờ – TP. Hồ Ch㴭 Minh vo ngy 12 – 13/5/2012.


Chương trࠬnh đ thu ht hơn 200 sinh vi㺪n Chăm đang theo học tại cc trường ĐH trong khu vực TP.HCM, chương trnh đᬣ gp phần tạo nn kh㪴ng gian văn ha Chăm sinh động, gip giới trẻ c㺳 ci nhn bao quᬡt hơn về lễ hội, lễ tục, trnh nhầm lẫn về sử dụng lễ tết trong dịp lễ hội Kate như một số bạn trẻ vẫn hay mắc phải lᠠKate l tết của người Chăm.


Rija Nugar


3.ࠠ Lễ hội Ramawan 2012


Lễ hội Ramawan của người Chăm Awal diễn ra trong thời gian một thng, trước khi vo lễ họ thường tổ chức lễ hội trong 3 ngᠠy đầu. Lễ hội diễn ra lm 3 phần: lễ tảo mộ (nao ghur) – lễ cng gia tiສn (ew muk kei – k(m theo hội) v lễchayࠠniệm tại thnh đường (mbang aek).


Lễ hội diễn ra từ ngy 18-20/7/2012.


DSCN1335 (Medium)


4.ᠠ Lễ hội Kate 2012


Lễ hội Kat) được tổ chức mỗi năm một lần vo thng 7 lịch Chăm.ࡐy l lễ hội của người Chăm nhằm tưởng nhớ c⠡ vị Nam thần như Po Klaong Garai, Po Rom… V tưởng nhớ 頴ng b tổ tin , trời đất đણ ph hộ độ tr cho con ch鬡u.


Lễ hội Kate 2012 bắt đầu từ trưa 14.10 bằng lễ rước y trang Po Yang v vo sࠡng ngy 15.10 (đầu thng 7 Chăm lịch), lễ được tiến hࡠnh trn cc Thꡡp Chăm, đến lễ ở lng v sau c࠹ng l lễ ở cc gia đ࡬nh. Kate ko di trong 1 th頡ng v pht sinh thࡪm cc hội h khᲡc.


091021045815_tetcham1593752593747


5. Ng y hội văn ha, thể thao v du lịch v㠹ng đồng bo dn tộc Chăm – Ninh Thuận năm 2012ࢠ


Với chủ đề“Văn h3a Chăm-bảo tồn, pht huy v hội nhập”, Ngᠠy hội văn ha, thể thao v du lịch v㠹ng đồng bo dn tộc Chăm-Ninh Thuận năm 2012 diễn ra từ ngࢠy 12-16/10/2012 tại Khu du lịch Thp P Klongirai, Sᴢn vận động thn Hữu Đức, Trung tm Văn h䢳a-Thể thao, Bảo tng tỉnh Ninh Thuận, Trung tm nghiࢪn cứu Văn ha Chăm; lng nghề truyền thống dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp v㠠 lng nghề truyền thống gốm Bu Tr࠺c. Ngy hội l một chuỗi cࠡc sự kiện văn ha – thể thao c 㳽 nghĩa chnh trị đặc biệt đối với đời sống tinh thần đồng bo d�n tộc Chăm v đng đảo quần chഺng quan tm.


cham


Tham dự ngy hội c⠳ cc đồng ch: M᭣ Điền Cư, Ph Chủ tịch Hội đồng Dn tộc Quốc hội; Huỳnh Minh Đo㢠n, Ph Trưởng ban chỉ đạo Ty Nam bộ; Hồ Anh Tuấn, Thứ Trưởng Bộ VH-TT&DL. V㢠 cc đồng ch l᭣nh đạo cc tỉnh Ninh Thuận, Bnh Thuận, Phᬺ Yn,…


Ngy hội c꠳ sự tham gia của 800 nghệ nhn, diễn vin, tuy⪪n truyền vin, huấn luyện vin vꪠ vận động vin l người dꠢn tộc Chăm của 6 tỉnh, thnh phố: Ninh Thuận, Bnh Thuận, Ph଺ Yn, An Giang, Ty Ninh vꢠ TP. Hồ Ch Minh. Ngoi ra c�n c đại diện của cc tỉnh, th㡠nh phố: Khnh Ha, ĐᲠ Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngi tham gia hội thảo, trưng by, giới thiệu di sản văn h㠳a Chăm.


rez_592_anh-bai-km-1


“Ng y hội văn ha, thể thao v du lịch v㠹ng đồng bo dn tộc Chăm – Ninh Thuận năm 2012”ࢠl dịp khẳng định, tn vinh những gi trị truyền thống văn h䡳a đặc sắc của đồng bo dn tộc Chăm, lࢠ cơ hội để đồng bo Chăm ở cc tỉnh, thࡠnh phố c cơ hội giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc tổ chức đời sống văn ha cơ sở trong v㳹ng c đng đồng b㴠o dn tộc Chăm sinh sống, gp phần quan trọng xⳢy dựng khối đại đon kết cc dࡢn tộc, thc đẩy sản xuất v ổn định an ninh ch꠭nh trị khu vực; thc đẩy pht triển kinh tế-xꡣ hội vng đồng bo d頢n tộc Chăm; quảng b đời sống văn ha-kinh tế-x᳣ hội v thu ht khມch du lịch đến với tỉnh Ninh Thuận.


le-hoi-Cham-d


6. “Sắc mu Lễ hội Kat – Ram੢wan” tại thnh phố Hồ Ch MinhSୡng 4/11/2012 tại Nh ht Bến Thࡠnh, Số 6 - Mạc Đĩnh Chi, Q1, Tp Hồ Ch- Minh, Chi Hội Dn Tộc Chăm đ tổ chức th⣠nh cng lễ hội truyền thống Kat – Ramawan 2012 với chủ đề䩠“Sắc mu lễ hội lần VIII v 5 năm thࠠnh lập Chi Hội Dn Tộc Chăm”.


557671_509888109028908_1897654192_nẢnh : Inra JayakatethanhpẢnh : Inra Jaya


Chương tr,nh“Sắc m u Lễ hội Kat – Ramwan”颠l một chương trࠬnh văn nghệ được Chi hội Dn tộc Chăm tại TPHCM tổ chức thường nin nhằm ch⪺c mừng ma Kat v驠 Ramawan của b con Chăm đ diễn ra tại c࣡c lng Chăm ở Ninh – Bnh Thuận đồng thời gi଺p nng cao nhận thức về truyền thống đại đon kết d⠢n tộc, gip thế hệ trẻ giữ gn, phꬡt huy bản sắc văn ha dn tộc, v㢠 đồng thời gy quỹ học bổng nhằm gip đỡ c⺡c em sinh vin dn tộc Chăm vượt khꢳ, học tốt đang gặp kh khăn trong đời sống sinh hoạt v học tập tại TP.HCM.


523617_509887612362291_1918807916_n


S㠢n khấu ha lễ hội Kate. Ảnh : Inra Jaya
7.㠠 Lễ hội Kat) Chăm Cần Giờ 2012 – Ti hiện sinh động khng gian văn hᴳa Chăm


Ngy 10 v 11 thࠡng 11 năm 2012, tại khu dịch sinh thi Cần Giờ, huyện Cần Giờ, Tp Hồ Ch Minh, Lễ hội Kat᭩ Chăm Cần Giờ 2012 do Trung T"m Unessco Ngin cứu v Bảo tồn văn h꠳a Chăm phối kết hợp với Cty Cổ Phần Khnh Sơn v Trung tᠢm trưng by Văn ha Chăm tỉnh B೬nh Thuận tổ chức đ diễn ra thnh c㠴ng tốt đẹp với cc đon bᠠ con Chăm gồm Đon Chăm Panrang, Chăm Kraong, Chăm Parik, Chăm Pajai, Chăm Muslim, Chi Hội Dn Tộc Chăm,… vࢠ cc quᠭ đại biểu quan khch đến từ địa phương v Trung Ương.


kate cangio


Lễ hội Katᠩ Cần Giờ được tổ chức nhằm chc mừng ma Kat깩 của b con Chăm đ diễn ra v࣠o thng 7 Chăm lịch (khoảng thng 10 DL) cũng như tᡴn vinh quảng b hoạt động văn ha – du lịch của cộng đồng Chăm với cả nước v᳠ du khch gần xa. Bắt đầu từ năm 2009, Lễ hội Kate Cần Giờ được tổ chức thường nin v᪠ cứ mỗi năm Lễ hội ngy cng thu h࠺t nhiều quan khch tham gia v tăng thᠪm phần sinh động như buổi văn nghệ do cc đon Chăm trᠬnh diễn. Trước đ, Lễ hội do Cng ty CP Kh㴡nh Sơn – một cng ty qui tụ cc th䡠nh vin đều l người Chăm đứng ra tổ chức. Đến năm nay, để tăng th꠪m sự thu ht đối với du khch vꡠ cc nh đầu tư, Cty CP Khᠡnh Sơn ủy thc cho Trung tm Unessco Nghiᢪn cứu v Bảo tồn Văn ha Chăm chịu c೴ng tc tổ chức cn phần chi phᲭ tổ chức do Cty Khnh Sơn ti trợ.


katecangio


Tại đᠢy, Chương trnh đ t죡i hiện lại một cch sinh động khng gian văn hᴳa tn ngưỡng của người Chăm m thường ng�y chng ta chỉ thấy ở cc lꡠng c người Chăm sinh sống lu đời, v㢠 đến với Lễ hội lần ny mọi người c dịp được chi೪m ngưỡng hai lễ tục được xem l quan trọng của người Chăm l Katࠩ v Rija Harei.


Lễ hội đ diễn ra th࣠nh cng tốt đẹp v g䠳p phần lớn vo cng cuộc bảo tồn vഠ pht huy gi trị văn hᡳa cộng đồng Chăm.


katecangio1


Cc chức sắc Chăm đến tham dự lễ hội Kate Cần Giờ .


8.ᠠ Khnh thnh quần thể Thᠡp Chăm tại Lng Văn ha – Du lịch cೡc dn tộc Việt Nam


Sng 23/11/2012, Bộ Văn h⡳a, Thể thao, Du lịch, Ban Quản l Lng Văn h�a, Du lịch cc dn tộc Việt Nam đᢣ tổ chức Lễ khnh thnh quần thể Thᠡp Chăm tại Lng Văn ha, Du lịch cೡc dn tộc Việt Nam (Đồng M, Hⴠ Nội).


Thp Chăm l biểu tượng, lᠠ khng gian đặc biệt linh thing của d䪢n tộc Chăm, l biểu tượng văn ha, t೴n gio của dn tộc Chăm, lᢠ nơi tr ngụ của thần thnh, của cꡡc bậc thnh nhn hiền triết chᢢn tu đắc đạo, v cũng l nơi hࠠng năm tổ chức lễ hội quan trọng, lớn nhất của người Chăm – lễ hội Kat. Sự hiện diện của Thp Chăm ở Hꡠ Nội ni ln phần n㪠o sự quan tm của Nh nước trong c⠴ng cuộc bảo tồn v pht huy di sản văn hࡳa Chăm.


rez_486_thap-cham-HN


Ba ta Thp x⡢y dựng được m phỏng theo kiến trc quần thể của Th亡p Po Klong Garai (Ninh Thuận) đ tạo điểm nhấn trong tổng thể cc quần thể khu di t㡭ch cc lng dᠢn tộc thuộc vng Nam Trung Bộ. Việc xy dựng v颠 hon thnh quần thể Thࠡp Chăm sẽ trở thnh điểm nhấn thu ht du khມch đến tm hiểu về văn ha c쳡c dn tộc ni chung vⳠ văn ha đồng bo Chăm n㠳i ring.


rez_369_anh-1


9.ꠠ Dn tộc Chăm đn chⳠo 2 tiến sĩ mới l Trương Văn Mn vೠ Quảng Đại Cẩn.


Năm 2012 người Chăm đn nhận 2 vị tiến sĩ mới của dn tộc l㢠 TS. Trương Văn Mn v TS. Quảng Đại Cẩn.


D㠢n tộc Chăm ở Ninh Thuận v Bnh Thuận cଳ khoảng 102.500 người. Chiếm 50% dn tộc Chăm của cả nước, nhưng số lượng tr thức c⭳ học vị của dn tộc Chăm chiếm một phần nhỏ, do đ sự thⳠnh cng của 2 vị TS mới l niềm kh䠭ch lệ tinh thần lớn cho việc học tập v nng cao trࢬnh độ cho thế hệ trẻ của dn tộc Chăm trong tương lai.


Ngy ⠠29/06/2012 Ths.Trương Văn Mn đ bảo vệ th㣠nh cng luận n TS tại Trường ĐH Khoa học X䡣 hội-Nhn văn TP.HCM chuyn ngh⪠nh dn tộc học.


IMGP0037


TS.Trương Văn Mn sau. Ảnh : Chamranam.com


NgⳠy 15.12.2012 lễ tốt nghiệp của TS.Quảng Đại Cẩn đ diễn ra tại University of Hawaii at Manoa, tiễu bang Ha oai, Hoa Kỳ thuộc chuyn ngh㪠nh ngn ngữ học.


547384_124024171095174_1275862955_n


TS.Quang Can. Ảnh: Facebook Can Quang


Như vậy tổng số vị TS hiện tại của dn tộc Chăm l䢠 8 vị :


TS.Po Darhma


TS.Thnh Phần


TS.Ph Văn Hẳn


TS.Bມ Trung Phụ


TS.Thng Thanh Khnh


TS.Mi䡪u Tử Chng


TS.Trương Văn Mn


TS.Quảng Đại Cẩn


䳠10. Chuyển giao Tagalau


Tagalau l tập san duy nhất của giới tr thức dୢn tộc Chăm đ phi thai, h㴬nh thnh v sống x࠳t suốt 13 k trn dải đất miền Trung Việt Nam, trải qua bao trầm lu쪢n khổ ải, ở ci xứ khắc nghiệt của vng cực Nam Trung Bộ đầy nắng vṠ gi Tagalau đ mọc, đơm hoa v㣠 mang sắc thi đặc trưng ring.


Trải qua 13 năm h᪬nh thnh v tồn tại Tagalau đࠣ gp phần lớn vo việc bảo tồn văn h㠳a ngn ngữ dn tộc, giới thiệu c䢡c nt đặc trưng văn ha Chăm, lịch sử d鳢n tộc Chăm, tạo diễn đn v lࠠ cầu nối để giới trẻ Chăm thử sức mnh trong cc s졡ng tc thơ văn Chăm.


Mỗi cc bạn trẻ khi cầm trong tay Tagalau đᡣ tự thi thc v亠 thức hơn trong việc bảo tồn bản sắc văn ha d�n tộc, n phần no cho thấy sự quan trọng của Tagalau trong giới trẻ hiện nay.


㠠Năm 2013 sau 13 k tồn tại Tagalau sẽ được giao cho thế hệ trẻ chăm sc, đ쳡nh dấu sự chuyển giao thế hệ v cch tࡢn Tagalau. Với thế hệ mới mong rằng Tagalau sẽ trường tồn, đơm hoa v tỏa đầy sắc hương thơm.


Jalau-05


Nh thơ Jalau Anưk, đồng chủ biࠪn Tagalau giai đoạn mới. Ảnh : Inrasara.com


Putra Jatrai


Nguồn: Gulpataom.com

Posted in: Tin cộng đồng
Be the first person to like this.
prancham

sao không thấy  Kevin Champa trong  10 sự kiện này như CHAMPAKA.INFO đưa tin  "nhân vật nổi bật nhất trong năm 2012”, đa số độc giả cho rằng Kevin Champa là nhân vật đáng chú ý nhất trong năm 2012. Giải thưởng mà độc giả dành cho Kevin Champa" ? Khó hiểu?


 

January 16, 2013