Inrachahya
by On October 5, 2012
111 views

CHIẾC L SẠCH `


Hiểu Kỳ

C một thanh nin từ ng㪠n dặm xa xi tm đến đại sư Th䬭ch Tế cha Nhin Đăng, thưa rằng :
- Con l骠 một thư sinh lun biết Tam cương-Ngũ thường.. từ xưa đến nay khng bao giờ biết n䴳i những lời vu khống bịa đặt, khng gy ra chuyện thị phi, nhưng kh䢴ng hiểu v sao lun c촳 người dng lời c độc chưởi bới con, d项ng lời bịa đặt dơ bẩn hủy nhục con. Đến hm nay, con thật sự khng chịu nổi nữa, n䴪n con muốn vo cha cạo t๳c lm tăng để xa lnh chốn bụi hồng, xin Đại sư hࡣy thu nhận đệ tử !


Ngay ay em di
Đại sư Th-ch Tế yn lặng nghe chng trai n꠳i xong, bn mỉm cười bảo rằng :
- Th chủ h譠 tất vội v, đợi bần đạo vo trong s㠢n nhặt một chiếc l sạch, th chủ sẽ c᭳ thể biết được tương lai của mnh v m젬nh nn sẽ lm g꠬.

Đại sư dẫn chng trai đến bn một con suối nhỏ chảy ngang qua chહa, tiện tay hi một l trᡪn cy xuống v bảo với một ch⠺ tiểu đi lấy dm cho mnh một c鬡i thng v một c頡i go mc nước.


ChẺ tiểu vội vng mang thng gỗ v๠ chiếc go hồ l đến trao cho Đại sư.

Thᴭch Tế kẹp lấy chiếc l sạch trong tay v bảo chᠠng trai :
- Th chủ khng g�y ra chuyện thị phi, xa rời bụi trần, cũng giống như chiếc l sạch trong tay bần đạo vậy.

Vừa ni, Th᳭ch Tế vừa đặt chiếc l vo trong thᠹng, xong chỉ vo thng n๳i :

- Nhưng hm nay th chủ kh䭴ng may gặp phải những lời chưởi bới, hủy nhục vy hm v⣠o trong giếng su khổ đau trần thế, c phải giống như chiếc lⳡ sạch bị bỏ vo trong tận đy thࡹng ny hay khng ?
Chഠng trai thở di gật đầu thưa :
- Thưa vng, con chࢭnh l chiếc l dưới đࡡy thng.

Đại sư Thch Tế đặt th魹ng nước ln trn một tảng đꪡ bn cạnh bờ suối, khom người mc một g꺡o nước dưới suối ln, ni :

- Đ곢y l một cu chưởi bới dࢠnh cho th chủ, với đồ muốn nhấn ch�m th chủ.

Vừa ni, vừa dội g�o nước ln trn chiếc lꪡ trong thng, chiếc l chao động mạnh, sau đ顳 lặng lẽ nổi lại ln mặt nước.

Đại sư khom lưng mc th꺪m một go nước kế tiếp, bảo rằng :
- Đy lᢠ cu chưởi bới độc c của loại người th⡴ lỗ thấp hn dnh cho th蠭 chủ, vẫn với một mưu đồ l muốn nhấn chm thଭ chủ như trước, vậy th chủ hy nh�n xem lần ny chiếc l sẽ như thế nࡠo ?Theo cch đ lᣠm, Đại sư dội go nước ln chiếc l᪡, nhưng chiếc l chỉ lắc lư v lại nổi lᠪn trn mặt nước như cũ.

Chng trai hết nh꠬n nước trong thng, rồi lại nhn chiếc l鬡 nổi bềnh bồng, thưa với Đại sư :
- Chiếc l khng hề bị tổn hại, chỉ lᴠ nước trong thng su, chiếc l颡 theo mực nước m cch miệng thࡹng cng lc cຠng gần..

Đại sư Thch Tế nghe xong, mỉm cười gật đầu, lại mc th�m một go dội ln chiếc l᪡, bảo chng trai rằng :

- Lời ni bịa đặt hay xỉ mạ thấp h೨n..khng c c䳡ch no đnh ch࡬m được một chiếc l sạch. Chiếc l sạch bị chao động bởi những lời nᡳi vu khống, hủy bng dội ln th᪢n n, nhưng n kh㳴ng những khng bị chm xuống dưới đ䬡y, ngược lại ty theo mức gia tăng của nước ( những lời ni v鳴 bổ, ty tiện v th頴 lỗ ), khiến n cng nổi l㠪n cao, từng bước từng bước xa rời đy thẳm.

Đại sư vừa ni, vừa tiếp tục đổ nước v᳠o thng, thong chốc nước tr顠n đầy, chiếc l rốt cuộc đ nổi lᣪn trn mặt thng.

Chiếc l깡 rực rỡ, giống như một chiếc thuyền l nhỏ, nhẹ nhng nhấp nhᠴ, lắc lư theo dng nước.


Đại sư Thch Tế ngắm nh⭬n chiếc l cảm thn rằng :
- Nếu lại cᡳ thm những lời vu khống th lậu, hủy b괡ng thấp hn, th c謠ng tuyệt.

Chng thanh nin nghe xong, kh઴ng hiểu thm , b⽨n thưa với Đại sư rằng :

- V sao Ngi lại n젳i như thế ?

Thch Tế cười, mc th�m hai go nước, dội ln chiếc l᪡ trong thng, nước trong thng tr鹠n ra bốn pha, li theo chiếc l� xuống tới dng suối, chiếc l nhập d⡲ng ung dung tri đi.

Đại sư bảo chng trai :
- Những lời bịa đặt, vu khống, xỉ mạ thấp h䠨n bỉ ổi ..rốt cuộc sẽ gip cho chiếc l vượt thoꡡt được vng kiềm tỏa, hướng đến sng dⴠi, biển lớn v những phương trời cao rộng thnh thang.

Chઠng thanh nin hốt nhin tỏ ngộ, vui mừng khấu tạ Thꪭch Tế :

- Thưa Đại sư, con đ hiểu r rồi, một chiếc l㵡 sạch sẽ khng bao giờ bị nhấn chm xuống đ䬡y nước. Những lời ni vu khống bịa đặt, hủy bng sỉ nhục chỉ c㡳 thể gip gội rửa một tm hồn vốn đꢣ trong sạch, lại cng trong sạch thm mઠ thi.

Đại sư Thch Tế mỉm cười hoan hỷ.


http://nguyenuyenthu.vnweblogs.com/gallery/10044/L%C3%A1%20c%C3%A2y%20v%C3%A0ng%20v%C3%A0%20%C4%91%E1%BB%8F%20r%E1%BB%B1c%20soi%20m%C3%ACnh%20trong%20d%C3%B2ng%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20%E1%BB%9F%20h%E1%BA%BBm%20n%C3%BAi%20trong%20c%C3%B4ng%20vi%C3%AAn%20qu%E1%BB%91c%20gia%20Zion%20%E1%BB%9F%20Utah%20(M%E1%BB%B9).%20M%E1%BB%99t%20b%E1%BB%A9c%20tranh%20th%E1%BB%A7y%20m%E1%BA%B7c%20tuy%E1%BB%87t%20%C4%91%E1%BA%B9p..jpg

Nguon: kinhthanhvn.org
Posted in: Tổng hợp
Be the first person to like this.