120 views


1. Cu hỏi thứ nhất:

Giả sử bạn biết một phụ nữ đang mang thai. B đ⠣ c tm đứa con, ba đứa điếc, hai đứa m㡹 v một đứa mắc bệnh đao. Đ thế, b࣠ cn bị bệnh giang mai.

Theo bạn c n⳪n khuyn b ta phꠡ thai khng ?

2. Cu hỏi thứ hai:

Giả sử đang m䢹a bầu cử chọn Lnh Tụ cho thế giới, l phiếu của bạn sẽ quyết định ai đắc cử. V㡠 đy l ch⠢n dung đặc tnh của ba ứng cử vin:

* Ứng cử vi�n thứ nhất:
+ ng thường đԠn đm với những chnh trị gia gian xảo vꭠ thường tin lời thầy bi.
+ ng c㔳 hai tnh nhn.
+ 좔ng ht thuốc như điếu đổ v uống 8 đến 10 ly rượu Martins mỗi ngꠠy.

* Ứng cử vin thứ hai:
+ ng từng bị đuổi việc hai lần.
+ ꔔng thường ngủ nướng đến trưa.
+ Hồi cn học Cao Đẳng, ng hⴺt thuốc phiện, v mỗi tối nhm nhi ࢭt nhất một xị Whisky.

* Ứng cử vin thứ ba:
+ ng lꔠ một anh hng mật trận từng gắn nhiều huy chương.
+ ng ăn uống kham khổ.
+ Thỉnh thoảng 锴ng chỉ uống một ly bia v khng bao giờ nhăng nhഭt với đn b.

Giữa ba ứng cử viࠪn bạn sẽ chọn ai ?

Hy suy nghĩ lựa chọn kỹ lưỡng, trước khi bạn đọc cu trả lời....
.
.
- Ứng cử vi㢪n thứ nhất: l Tổng Thống Mĩ Franklin D. Roosevelt.

- Ứng cử vin thứ hai: lઠ Thủ tướng nước Anh Winston Churchill.

- Ứng cử vin thứ ba: l ADOLF HITLER..!!
ꠀ.. cn cu hỏi đầu:

Nếu bạn khuy⢪n người đn b đ࠳ ph thai th bạn vừa...

... giết đi một thiᬪn ti - Nhạc sĩ Beethoven.

Hy vọng cc bạn sẽ khࡴng lựa chọn lầm!! Kiểm nghiệm bằng thực tế nhiều khi khc với những điều m chᠺng ta tưởng tượng !!!

P/s: Franklin D. Roosevelt, tổng thống thứ 32 của nước Mỹ, người đ chỉ huy nước Mỹ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế gip kh㺴i phục nền kinh tế nước mỹ vo những năm 30s, v ࠴ng cũng l người đ lࣣnh đạo nước Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ II, tổng thống đầu tin v duy nhất trong lịch sử mỹ lꠠm 3 nhiệm kỳ (12 năm), ng bị ung thư tủy ở chn, v䢠 ra đi vo ngy 12/04/1945.

Winston Churchill: thủ tướng vࠠ l anh hng d๢n tộc của nước Anh, người lnh đạo nước Anh trong thế chiến thứ II.

Hitler: khng cần n㴳i chắc ai cũng biết, người giết hng triệu người Do Thi vࡠ biết đến l kẻ th của nh๢n loại.

Be the first person to like this.