124 views

+ Nếu bạn yu ai đ v곬 người đ xinh đẹp...
...Đ kh㳴ng phải tnh yu, m쪠 l sự ham muốn !
.
+ Nếu bạn yu ai đળ v người đ th쳴ng minh...
...Đ khng phải t㴬nh yu, m lꠠ sự nể phục !
.
+ Nếu bạn yu ai đ v곬 người đ giu c㠳...
...Đ khng phải t㴬nh yu, m lꠠ sự vụ lợi !
.
.
Nhưng nếu bạn yu ai đ m고 khng biết v sao y䬪u...
...Th đ l쳠 tnh yu thật sự ♥
> Love needn't reason !)

Posted in: Bút ký - Truyện
Be the first person to like this.