258 views

Mỗi người sinh ra c lẽ ai cũng từng vi lần rơi nước mắt. Kh㠳c xuất hiện khi chng ta buồn, thất vọng. Nhưng mnh xin đưa ra một số lꬭ do khuyn mọi người khng n괪n khc
1. Khc sẽ kh㳴ng thể giải quyết được vấn đề g. Nếu khc v쳬 cảm thấy cuộc sống mnh khốn khổ th đừng n쬪n khc v cuộc sống đ㬣 l vậy, khc cೳ thay đổi được thực tại đu.Khc mⳠ cuộc đời được sung sướng th ti cũng muốn kh촳c thật nhiều. Nhưng điều đ l never
2. Kh㠳c v tnh y쬪u th lại cng kh젴ng nn. Nếu chia tay người yu mꪠ khc th m㬬nh đng l một đứa ngốc nghếch vꠠ khờ khạo. Nếu người yu chia tay m kh꠳c th mnh đ쬺ng l dở hơi, người ta khng yപu mnh nữa th m쬬nh cần g phải luyến tiếc. Nếu người yu gặp chuyện kh쪳 khăn, khng may m kh䠳c th mnh đ쬺ng l đứa v dụng chỉ biết khളc hoi m chẳng biết lࠠm g để gip người y캪u.
3. V gia đnh m쬠 khc th chả c㬳 ch g, nếu c� tnh cảm yu thương gia đ쪬nh th hy l죠m g đ cho gia đ쳬nh, khng ai trong gia đnh cần v䬠 muốn giọt nước mắt đ của mnh đ㬢u.
4. Khc để người khc thương cảm: Đ㡢y l ci khࡳc xấu xa nhất trong cuộc đời. Giọt nước mắt ny chỉ để người ta khinh thường bạn nhiều hơn.
5. Khc v೬ bị xỉ nhục, bị người khc xc phạm: KhẴng nn khc trong trường hợp n고y. Hy thể hiện c t㡭nh v ch཭ của mnh. c g쳬 th bốp thẳng vo mặt, giải quyết trực tiếp chứ kh젴ng cần phải khc. Hơn nữa, người khc kh㡴ng tn trọng mnh th䬬 mnh cần g phải rơi nước mắt bởi họ.
6. Kh쬳c v tnh cảm bạn b쬨 khng được tốt đẹp. Hy n䣪n nhớ bạn b l gốc dễ của cuộc sống giống như gia đ蠬nh vậy. Bởi vậy, giữ gn tnh bạn tốt đẹp l쬠 điều v cng quan trọng. Nhưng kh乴ng nn rơi nước mắt khi tnh bạn gặp vấn đề. Hꬣy suy nghĩ v hnh động để giải quyết mọi vụ việc. Nếu cࠣi nhau th nn h쪲a giải, nn tha thứ; nếu lừa gạt nhau th nꬪn bỏ lun v họ kh䬴ng c nơi chốn no chứa người dối tr㠡. Nếu khng hiểu nhau th suy nghĩ xem c䬳 nn tiếp tục tnh bạn nꬠy khng.
Khc v䳬 mất đi một thứ g đ đ쳡ng trn trọng. Đừng nn kh⪳c m hy nhớ rằng cuộc sống l࣠ vậy lun c sự gặp gỡ v䳠 c sự chia tay. V d㬹 sao nếu chng ta khng chia tay họ th괬 cũng c một ngy n㠠o đ họ chia tay chng ta. Đ㺢y l số mệnh.
Khc v೬ bệnh tật lm mnh đau đớn. Đଢy l điều chủ động lm con người phải kh࠳c, nhưng bị bệnh, đau th phải đến bc sĩ, đi kh졡m, chữa trị. Chứ đau m cứ khc th೬ lại cng đau hơn. Hy nhớ, nếu khࣳc m hết bệnh, hết đau th ai cũng muốn khଳc.
9. Khc sẽ lm m㠬nh xấu đi. Cng khc nhiều th೬ mặt cng kh vഠ nếp nhăm cng nhiều
10. Khc lೠm mnh mau gi hơn độ tuổi.Đ젢y l điều đ được l࣭ giải.
Khc sẽ khng giải quyết được vấn đề g㴬. Bởi vậy, hy bằng hnh động, bản lĩnh v㠠 ch của m�nh để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống. Đừng ỷ nại vo con mắt, nước mắt khc nhiều sẽ cạn, vೠ lc đ cạn cũng l꣠ lc mnh khꬴng cn sự sống. Hy cố gắng sống thật tốt c⣡c bạn nh. Chc may mắn.

Posted in: Bút ký - Truyện
Be the first person to like this.