by On August 2, 2012
100 views

Xem clip Sự khc biệt về TƯ DUY giữa Người Giu vᠠ Người Ngho http://www.youtube.com/watch?v=YNaaGnF9ZM0


B quyết tư duy thịnh vượng (Secrets of the millionaire mind)
Đ譢y l một cuốn sch đࡣ gip người viết thay đổi nhiều về tư tưởng v thꠡi độ về việc lm giu vࠠ một số gi trị cuộc sống. Khi người viết bắt gặp cuốn sch nᡠy th tiu đề của cuốn s쪡ch đ đnh thức một giấc mơ từ xưa đến nay vẫn cho l㡠 khng thể hoặc t nhất l䭠 khng c giải ph䳡p. Đ l giấc mơ trở th㠠nh triệu ph USD trước 30 tuổi. V vậy chỉ cần đọc tiꬪu đề cuốn sch b mật của tư duy triệu ph᭺ dịch theo từ th người viết đ mua ngay để đọc, để hiểu xem c죡c triệu ph nghĩ g? vꬠ nghĩ khc mnh những điểm nᬠo?


Sưu tầm


Posted in: Tổng hợp
Be the first person to like this.