122 views

Khi ta kh4ng thch gọi điện m chỉ th�ch nhắn tin cho một ai đ, ắt hẳn ta muốn được đọc đi đọc lại nhiều lần những tin nhắn đ nhận.

- Khi ta ki㣪n nhẫn bấm từng phm để nhắn tin cho một ai đ, ắt hẳn người kia phải l� người rất quan trọng với ta.

- Khi ta giữ lại mọi tin nhắn bất chấp thời gian tri qua, nghĩa l trong l䠲ng ta lun nghĩ về ai đ.
...
- Khi ta đủ ki䳪n nhẫn để nhắn 100 tin nhắn 1 đm cho một ai đ, điều đ곳 cũng giống như khi ta viết một l thư tnh bằng cᬡc tin nhắn 160 k tự vậy.

- Khi ta đủ bnh thản để x�a đi 1500 tin nhắn trong điện thoại, nghĩa l ta cũng đ qu࣪n đi mọi thứ đ qua.....

- Bao năm rồi, vẫn cn th㲳i quen thch nhắn tin v th�ch nhận tin nhắn từ ai đ...

Tiếc l thời gian v㠴 tnh, cuộc sống v t촬nh v con người đi khi cũng vഴ tnh. Duy chỉ c những tin nhắn l쳠 vẫn cn tnh cảm

- Vẫn hy vọng một ng⬠y no đ sẽ mೣi giữ được những tin nhắn như đ từng...

- Vẫn lun nghĩ l㴠 SMS khng phải l Short Message Service, m䠠 phải l Send My Sweet

Posted in: Tổng hợp
Be the first person to like this.